Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.03.2006 15:36 SOR.PM.0151-88/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej,
02.03.2006 15:34 SOR.PM.0151-87/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Solskiego Nr 9, 9a, 9b w Rudzie Śląskiej – Goduli
02.03.2006 15:32 SOR.PM.0151-86/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji pn. „Rodzina z osobą niepełnosprawną – rodziną świadomą i wyedukowaną
02.03.2006 15:30 SOR.PM.0151-85/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
02.03.2006 15:28 SOR.PM.0151-84/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamównienia publicznego
02.03.2006 15:26 SOR.PM.0151-83/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego
02.03.2006 14:38 SOR.PM.0151-82/06 Zarządzenie Poreezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego
02.03.2006 14:35 SOR.PM.0151-81/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem dla przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji Spóki z o. o.
02.03.2006 14:30 SOR.PM.0151-80/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
02.03.2006 14:28 SOR.PM.0151-79/06 79/06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej (...)
02.03.2006 14:25 SOR.PM.0151-78/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
02.03.2006 14:22 SOR.PM.0151-77/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego
02.03.2006 14:18 SOR.PM.0151-76/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowaniai przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Nadbudowa budynku "F" wraz z remont
22.02.2006 15:29 SOR.PM.0151-73/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii”
22.02.2006 15:27 SOR.PM.0151-72/06 72/06 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków osób fizycznych o dofinansowanie modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze w lokalach i (...)
22.02.2006 15:24 SOR.PM.0151-71 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia „Regulaminu Dofinansowania modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze w lokalach i budynkach mieszkalnych
22.02.2006 15:22 SOR.PM.0151-70/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu zdrowia pn. „Organizacja Konferencji w ramach obchodów Światowego Dnia Schizofrenii”,
22.02.2006 15:21 SOR.PM.0151-69/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów
22.02.2006 15:19 SOR.PM.0151-68/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu promocji zdrowia pn. „Diabetycy 2006”,
22.02.2006 15:17 SOR.PM.0151-67/06 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci”,
16.02.2006 15:27 SOR.PM.0151-66/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Ks. Czempiela 3,3a, w Rudzie Śląskiej – Rudzie
16.02.2006 15:25 SOR.PM.0151-65/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej Nr 18 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
16.02.2006 15:23 SOR.PM.0151-64/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego
16.02.2006 15:19 SOR.PM.0151-63/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego
16.02.2006 14:01 SOR.PM.0151-62/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Międzyzakładowej Górniczej S
16.02.2006 10:13 SOR.PM.0151-61/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia zasad dla oznaczenia literowego klatek schodowych w budynkach położonych w Rudzie Śląskiej
16.02.2006 09:30 Nr SOR.PM.0151-60/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego na pierwszym piętrze Przychodni Specjalistycznej
16.02.2006 09:27 SOR.PM.0151-59/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie nieodpłatne na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej
16.02.2006 09:24 SOR.PM.0151-58/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej
16.02.2006 09:22 SOR.PM.0151-57/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej

1 2 następna