Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.04.2007 14:01 SOR.PM.0151-103/07 103/06 w sprawie powołania zespołu ds. współpracy z uczelniami wyższymi
02.05.2006 15:35 SOR.PM.0151-125/06 125/06 w sprawie określenia wzoru wniosku o przydzielenie lokalu z zasobów komunalnych organizacjom pozarządowym oraz określenia zasad kontroli efektywności
06.04.2006 09:09 SOR.PM.0151-147/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie realizacji uchwały Nr 995/LVI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.03.2006 r. dotyczącej wniesienia udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska
04.04.2006 12:40 SOR.PM.0151-145/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Ruda Śląska,
04.04.2006 12:37 SOR.PM.0151-144/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży"
04.04.2006 12:31 SOR.PM.0151-143/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
04.04.2006 12:29 SOR.PM.0151-142/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży"
04.04.2006 12:26 SOR.PM.0151-141/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży”
04.04.2006 12:23 SOR.PM.0151-140/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn "Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy"
04.04.2006 12:20 SOR.PM.0151-139/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy”
04.04.2006 11:36 SOR.PM.0151-138/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowaniai przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na: "Budowę oświetlenia drogowego"
04.04.2006 11:32 SOR.PM.0151-137/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remony budynku mieszkalnego"
04.04.2006 11:28 SOR.PM.0151-136/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Docieplenie ścian zewnętrznych"
04.04.2006 11:24 SOR.PM.0151-135/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację w I półroczu zadania publicznego na wsparcie realizacji zadań w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młod
04.04.2006 11:20 SOR.PM.0151-134/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w rejonie ulic Katowickiej i Korfantego
29.03.2006 11:14 SOR.PM.0151-133/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na trenie miasta Ruda Śląska.
28.03.2006 12:11 SOR.PM.0151-132/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych
28.03.2006 12:07 SOR.PM.0151-131/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie złożenia oferty w przetargu o ogłoszonym przez Międzyzakładową Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową "Perspektywa"
28.03.2006 11:51 SOR.PM.0151-130/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków dynamicznego tonometru komputerowego Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowot
28.03.2006 11:46 SOR.PM.0151-129/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków laptopów dla pielęgniarek Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
28.03.2006 11:40 SOR.PM.0151-128/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
28.03.2006 11:37 SOR.PM.0151-127/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wydania opinii do projektu Rady Powiatu Gliwickiego
28.03.2006 11:34 SOR.PM.0151-126/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej
27.03.2006 11:54 SOR.PM.0151-124/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Remont elewacji zabytkowego budynku
27.03.2006 11:50 SOR.PM.0151-123/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych Nr geodezyjnymi 189/4 o pow. 3297
27.03.2006 11:42 SOR.PM.0151-122/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
27.03.2006 11:37 SOR.PM.0151-121/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Nowaka Nr 3
27.03.2006 11:33 SOR.PM.0151-120/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Fabryczne 3 w Rudzie Śląskiej – Goduli,
27.03.2006 11:31 SOR.PM.0151-119/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solidarności 17, 17A, 17B, 17C w Rudzie Śląskiej - Halembie
27.03.2006 11:28 SOR.PM.0151-118/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: Remont elewacji zabytkowego budynku"

1 2 następna