Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.05.2006 11:00 SOR.PM.0151-174/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie nieodpłatnego przyjęcia od Zakładów porcelany "Bogucice" w upadłości, parwa użytkowania wieczystego 5472/10000 częci działki oznaczonej numerem geodez
05.05.2006 10:52 SOR.PM.0151-173/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zgrzebnioka 24, 24A w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
05.05.2006 10:48 SOR.PM.0151-172/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania z zakresu integrowania mniejszości narodowych zamieszkujących Rudę Śląską, w tym szczególnie miejszoś
05.05.2006 10:44 SOR.PM.0151-171/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję
05.05.2006 10:40 SOR.PM.0151-170/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego Nr 35 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Solidarn
05.05.2006 10:37 SOR.PM.0151-169/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wynajęcie pomieszczenia Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
05.05.2006 10:31 SOR.PM.0151-168/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: Wykonanie ewidencji dróg publiczn
05.05.2006 10:25 SOR.PM.0151-167/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie realizacji uchwały nr 1000/LVI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.03.2006 r. dotyczącej wniesienia udziałów przez Prezydenta Miasta
05.05.2006 10:18 SOR.PM.0151-166/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Gminy - Miasta Ruda Śląska w wieczystym użytkowaniu Adama Szołty
20.04.2006 10:15 SOR.PM.0151-165/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przygotowania projektu kompleksu sportowego z całorocznym boiskiem w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnoleśnej
20.04.2006 10:13 SOR.PM.0151-164/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
20.04.2006 10:11 SOR.PM.0151-163/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowaniai przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweninia publicznego
20.04.2006 10:08 SOR.PM.0151-162/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska szkół i przedszkoli,
13.04.2006 14:12 SOR.PM.0151-161/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
13.04.2006 13:55 SOR.PM.0151-160/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
12.04.2006 12:28 SOR.PM.0151-159/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę ronda w ciągu ulicy 1-go Ma
12.04.2006 12:25 SOR.PM.0151-158/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki MIeszkaniowej
12.04.2006 11:28 SOR.PM.0151-157/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-61/06 Prezydenta Miasta z dnia 14.02.2006 roku w sprawie przyjęcia zasad dla oznaczenia literowego
12.04.2006 11:25 SOR.PM.0151-156/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany Zarządzenia nr SOR.PM.0151-50/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
12.04.2006 11:23 SOR.PM.0151-155/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany Zarządzenia nr SOR.PM.0151-50/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
12.04.2006 10:53 SOR.PM.0151-154/06 w spra Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenia zamównienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbo
12.04.2006 10:50 SOR.PM.0151-153/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 5 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulic
12.04.2006 10:46 SOR.PM.0151-152/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego nr 8, 8A w Rudzie Śląskiej – Rudzie,
12.04.2006 10:44 Nr SOR.PM.0151-151/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
12.04.2006 10:41 SOR.PM.0151-150/06 w spra Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
12.04.2006 10:29 SOR.PM.0151-149/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
12.04.2006 10:24 SOR.PM.0151-148/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,