Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.07.2006 10:52 SOR.PM.0151-225/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku przy pl. Jana Pawła II 2 (klatka 2a) w Rudzie Śl.- Nowym Bytomiu
31.07.2006 10:48 SOR.PM.0151-223/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy pl. Jana Pawła II 2 (klatka 2a) w Rudzie Śl.- Nowym Bytomiu
26.05.2006 12:58 SOR.PM.0151-230/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej
26.05.2006 12:55 SOR.PM.0151-229/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Styczyńskiego 10, 10A w Rudzie Śląskiej – Chebziu
25.05.2006 13:33 SOR.PM.0151-228/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu
25.05.2006 13:30 SOR.PM.0151-227/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska obejmujących działki o oznaczeniu geodezyjnym Nr 3406/10
25.05.2006 13:27 SOR.PM.0151-226/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Joanny 22 w Rudzie Śląskiej – Goduli,
25.05.2006 10:24 SOR.PM.0151-224/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Zabrzańskiej
25.05.2006 10:18 SOR.PM.0151-222/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,
25.05.2006 10:16 SOR.PM.0151-221/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wynajęcie pomieszczenia Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
25.05.2006 10:13 SOR.PM.0151-220/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Poradni Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
25.05.2006 10:11 SOR.PM.0151-219/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup dwóch samochodów dostawczych
25.05.2006 10:08 SOR.PM.0151-218/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie dodatkowych robót budowla
25.05.2006 10:05 SOR.PM.0151-217/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Termomodernizację wraz z wymianą sto
25.05.2006 10:01 SOR.PM.0151-216/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację wraz z wymianą st
25.05.2006 09:58 SOR.PM.0151-215/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont budynku Przychodni Rejonowej"
25.05.2006 09:55 SOR.PM.0151-214/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Termomodernizację wraz z wymianą stolarki okien
25.05.2006 09:52 SOR.PM.0151-213/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację wraz z wymianą st
25.05.2006 09:49 SOR.PM.0151-212/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont budynku Przychodni Rejonowej"
25.05.2006 09:45 SOR.PM.0151-211/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja lokalnej infrastruktury
25.05.2006 09:41 SOR.PM.0151-210/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Remont budynku mieszkalnego"
25.05.2006 09:38 SOR.PM.0151-209/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont dachu budynku Wspólnoty"
25.05.2006 09:35 SOR.PM.0151-208/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na "Remont dachu budynku przy ul. Łukow
23.05.2006 09:41 SOR.PM.0151-207/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont dachu budynku przy ulicy Tun
23.05.2006 09:25 SOR.PM.0151-206/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Budowa oświetlenia drogowego"
22.05.2006 14:48 SOR.PM.0151-205/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego na: "Modernizacja lokalnej infrastruktur
22.05.2006 14:45 SOR.PM.0151-204/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Rozbiórka budynku mieszkalnego"
22.05.2006 14:43 SOR.PM.0151-203/06 Zarzaądzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego na: "Remont dachu budynku"
22.05.2006 14:40 SOR.PM.0151-202/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Remont budynku Urzędu Miasta"
17.05.2006 14:06 SOR.PM.0151-201/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej na 2006 r.

1 2 następna