Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.07.2006 14:34 SOR.PM.0151-343/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej SPZOZ z siedzibą przy ul. Szpaków 33 w Rudzie Śl.
30.06.2006 13:01 SOR.PM.0151-301/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Zajęczej
30.06.2006 12:59 SOR.PM.0151-300/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jagie
30.06.2006 12:56 SOR.PM.0151-299/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia PN. Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie
29.06.2006 15:27 SOR.PM.0151-298/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SOR.PM.0151-163/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14.04.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
29.06.2006 15:24 SOR.PM.0151-297/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweninia publicznego
29.06.2006 14:05 SOR.PM.0151-296/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
29.06.2006 11:26 SOR.PM.0151-295/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zaspokojenia roszczenia Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. z siedzibą przy ul. Barlickiego 2 w Gliwicach zwrot nakładów
29.06.2006 11:12 SOR.PM.0151-294/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzeatrgowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Miedzyblokowej 2 w Rudzie Śląskiej – Halembie
29.06.2006 11:08 SOR.PM.0151-293/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
29.06.2006 11:04 SOR.PM.0151-292/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wysokości stawek czynszu za najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
29.06.2006 11:01 SOR.PM.0151-291/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Osiedlowej 9, 9A, 9B, 9C w Rudzie Śląskiej
29.06.2006 10:58 SOR.PM.0151-290/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25.07.2005 r. Nr DOO.PM.0151-348/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej
29.06.2006 10:56 SOR.PM.0151-289/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Ślaskiej
29.06.2006 10:52 SOR.PM.0151-288/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia ocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
29.06.2006 10:45 SOR.PM.0151-287/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
29.06.2006 10:39 SOR.PM.0151-286/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Pomocy Psychologicznej
29.06.2006 10:36 SOR.PM.0151-285/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
29.06.2006 10:35 SOR.PM.0151-284/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
29.06.2006 10:33 SOR.PM.0151-283/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
29.06.2006 10:31 SOR.PM.0151-282/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
29.06.2006 10:29 SOR.PM.0151-281-/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
29.06.2006 10:26 SOR.PM.0151-280/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
29.06.2006 10:23 SOR.PM.0151-279/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
29.06.2006 10:13 SOR.PM.0151-278/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Ślaskiej
29.06.2006 10:02 SOR.PM.0151-277/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
29.06.2006 09:58 SOR.PM.0151-276/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
29.06.2006 09:55 SOR.PM.0151-275/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
29.06.2006 09:52 SOR.PM.0151-274/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
21.06.2006 12:14 SOR.PM.0151-273/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweninia publicznego na: " Remont dachu budynku

1 2 3 następna