Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2006 13:40 SOR.PM.0151-345/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta MIasta z dnia 06.02.2006 r.
04.08.2006 15:27 SOR.PM.0151-354/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Królowej Jadwigi nr 2 w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
04.08.2006 15:19 SOR.PM.0151-352/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 05.12.2089 r. nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halem
04.08.2006 15:06 SOR.PM.0151-351/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
04.08.2006 15:03 SOR.PM.0151-350/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
04.08.2006 14:58 SOR.PM.0151-349/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
04.08.2006 14:55 SOR.PM.0151-348/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
04.08.2006 14:53 SOR.PM.0151-347/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
04.08.2006 14:50 SOR.PM.0151-346/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
04.08.2006 13:53 SOR.PM.0151-344/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla członków zarządu spółek prawa handlowego, w których udział miasta Ruda Śląska przekracz
31.07.2006 14:13 SOR.PM.0151-342/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
31.07.2006 14:04 SOR.PM.0151-341/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
31.07.2006 13:59 SOR.PM.0151-340/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w dordze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Poloczka 8, 8A w Rudzie Śl.
31.07.2006 13:56 SOR.PM.0151-339/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w dordze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Łukowej 9, 11 w Rudzie Śl.
31.07.2006 13:53 SOR.PM.0151-338/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w dordze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Niedurnego 65 w Rudzie Śl.
31.07.2006 13:44 SOR.PM.0151-337/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Lipa 2
31.07.2006 13:41 SOR.PM.0151-336/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi SPZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul. Lipa 2
31.07.2006 13:38 SOR.PM.0151-335/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania uchwały nr 1036/LIX/2006 Rady Miasta Ruda Śl. z dn. 09.05.2006 r. dotyczącej wniesienia dodatkowych udziałów do spółki
21.07.2006 10:00 SOR.PM.0151-333/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego
21.07.2006 09:59 SOR.PM.0151-332/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego
21.07.2006 09:55 SOR.PM.0151-331/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego
21.07.2006 09:51 SOR.PM.0151-330/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego
21.07.2006 09:47 SOR.PM.0151-329/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: Budowa wiaduktu drogowego nad torami
21.07.2006 09:43 SOR.PM.0151-328/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego na: "Przebudowa kolektora Wireckiego"
20.07.2006 11:42 SOR.PM.0151-327/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
20.07.2006 11:40 SOR.PM.0151-326/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
14.07.2006 12:16 SOR.PM.0151-325/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta zmieniające Zarządzenie Nr SOR.PM.0151-305/06 z dnia 03 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy
14.07.2006 12:11 Nr SOR.PM.0151-324/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta zmieniające Zarządzenie Nr WOR.KSM.ORG.0151-4/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20.01.2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę zamów
14.07.2006 12:09 SOR.PM.0151-323/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-61/06 Prezydenta Miasta z dnia 14.02.2006 r. w sprawie przyjęcia zasad dla oznaczenia literowego klatek schodowych
14.07.2006 11:59 SOR.PM.0151-322/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

1 2 następna