Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.09.2006 09:57 SOR.PM.0151-376/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania uchwały Nr 1093/LXII/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.07.2006 r. dotyczącej wniesienia dodatkowych udziałów do spółki
01.09.2006 09:39 SOR.PM.0151-375/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania zamówienia publicznego
01.09.2006 09:34 SOR.PM.0151-374/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.05.2006 r. Nr SOR.PM.0151-229/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej
28.08.2006 11:02 SOR.PM.0151-373/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportu do przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
28.08.2006 10:58 SOR.PM.0151-372/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska,
23.08.2006 14:31 SOR.PM.0151-371/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
23.08.2006 14:23 SOR.PM.0151-370/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 1100/LXII/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.07.2006 r. dotyczącej wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki
23.08.2006 14:20 SOR.PM.0151-369/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych
23.08.2006 14:15 SOR.PM.0151-368/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie Publiczne Miasta Ruda Śląska
23.08.2006 14:08 SOR.PM.0151-367/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Dzierżawę cyfrowej centrali abonenc
23.08.2006 13:59 SOR.PM.0151-366/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa jednostronnego chodnika"
23.08.2006 13:54 SOR.PM.0151-365/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa skrzyżowania"
18.08.2006 09:47 SOR.PM.0151-363/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę ulicy Wypoczynkowej"
16.08.2006 12:12 SOR.PM.0151-362/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ulicy Zacisze"
16.08.2006 12:05 SOR.PM.0151-361/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowaniai przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ulicy Czwartaków"
16.08.2006 12:03 SOR.PM.0151-360/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia procentowego udziału poszczególnych elementów w stawce czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych,
16.08.2006 12:01 SOR.PM.0151-359/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzania wiedzy w zakresie transportu drogowego taksówką,
16.08.2006 11:58 SOR.PM.0151-358/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
16.08.2006 11:54 SOR.PM.0151-357/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ulicy Ogrodniczej"
16.08.2006 11:49 SOR.PM.0151-356/06 356/06 w sprawie ustalenia procedury pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej przez Miasto Ruda Śląska
16.08.2006 11:44 SOR.PM.0151-355/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,