Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2006 13:32 SOR.PM.0151-418/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy Głównej 11
03.11.2006 13:27 SOR.PM.0151-417/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zimowe utrzymianie dróg"
06.10.2006 13:59 SOR.PM.0151-416/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie finansowym Miejskiego Centrum Kultury In. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej na 2006 r.,
06.10.2006 13:57 SOR.PM.0151-415/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
06.10.2006 13:55 Zarządzenie Prezydenta Miasta Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
06.10.2006 11:36 SOR.PM.0151-413/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Instalację urządzenia dźwigowego
06.10.2006 11:32 SOR.PM.0151-412/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zadania publicznego zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 r.
06.10.2006 11:30 SOR.PM.0151-411/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie uznania Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wawelskiej 7
03.10.2006 07:59 SOR.PM.0151-410/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego na: "Zakup posiłków regeneracyjnych "
03.10.2006 07:56 SOR.PM.0151-409/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego na:"Budowa oświetlenia drogowego"
03.10.2006 07:53 SOR.PM.0151-408/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Wykonanie robót budowlano-elektryc
03.10.2006 07:51 SOR.PM.0151-407/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności
03.10.2006 07:49 SOR.PM.0151-407/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności
03.10.2006 07:47 SOR.PM.0151-406/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska odrębnej własności lokalu użytkowego o pow. Użytkowej 313,42 m2 położonego w budynku usługowym
02.10.2006 13:24 SOR.PM.0151-405/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej oraz zmiany Zarządzenia Nr 011-84/PM/04
02.10.2006 13:10 SOR.PM.0151-404/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont dachu budynku"
02.10.2006 13:07 SOR.PM.0151-403/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja oświetlenia dróg"
02.10.2006 13:04 SOR.PM.0151-402/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja oświetlenia dróg"
21.09.2006 12:16 SOR.PM.0151-401/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska,
21.09.2006 12:08 SOR.PM.0151-400/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej lokal mieszczący się w budynku przy ul. Kolonii Zwycięstwa 26 w Rudzie Śląskiej
21.09.2006 12:04 SOR.PM.0151-399/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sp
21.09.2006 11:59 SOR.PM.0151- 398/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa skrzyżowania "
21.09.2006 11:56 SOR.PM.0151-397/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej
21.09.2006 11:53 SOR.PM.0151-396/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ulicy Okopowej"
21.09.2006 11:48 SOR.PM.0151-395/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja ośwwietlenia dr
21.09.2006 11:44 SOR.PM.0151-394/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie ruchu"
21.09.2006 11:40 SOR.PM.0151-393/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego 32 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
14.09.2006 09:35 SOR.PM.0151-392/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu zamknięcia likwidacji na dzień 31.05.2006 r. Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
14.09.2006 09:29 SOR.PM.0151-391/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31.07.2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
14.09.2006 09:26 SOR.PM.0151-390/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup dwóch samochodów patrolowych

1 2 następna