Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2006 09:39 SOR.PM.0151-468/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie finansowym Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej na 2006 r.
03.11.2006 09:17 SOR.PM.0151-467/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Olszynowej 3,3A,3B w Rudzie Śląskiej – Halembie
03.11.2006 09:13 SOR.PM.0151-466/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej
03.11.2006 09:09 SOR.PM.0151-465/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty dodatkowe"
03.11.2006 09:06 SOR.PM.0151-464/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę i rozbudowę izby przyj
03.11.2006 09:03 SOR.PM.0151-463/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dzierżawę cyfrowej centrali abonen
03.11.2006 08:58 SOR.PM.0151-462/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty bieżące dróg"
03.11.2006 08:54 SOR.PM.0151-461/06 Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Rudzie Śląskiej obiektów sieciowych
03.11.2006 08:52 SOR.PM.0151-460/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont chodnika"
27.10.2006 15:27 SOR.PM.0151-459/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Ślaskiej
27.10.2006 15:24 SOR.PM.0151-458/06 Zarządzenie prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bieżące utrzymanie wpustów uliczn
27.10.2006 15:21 SOR.PM.0151-457/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Oświetlenie terenu przy pomniku"
27.10.2006 15:18 SOR.PM.0151-456/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymiana stolarki okiennej"
27.10.2006 15:15 SOR.PM.0151-455/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowaniai przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Remont części ogrodzenia "
27.10.2006 15:13 SOR.PM.0151-454/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont chodnika"
27.10.2006 15:10 SOR.PM.0151-453/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. Nowary - S
27.10.2006 15:08 SOR.PM.0151-452/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokota z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
27.10.2006 15:06 SOR.PM.0151-451/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Orzegowskiej Nr 47 w rudzie Śląskiej – Orzegowie
27.10.2006 15:04 SOR.PM.0151-450/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetragowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Dunajewskiego nr 1, 1A, 1B w Rudzie Śląskiej
27.10.2006 15:02 SOR.PM.0151-449/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Bieżące zabezpieczenia ruchu"
27.10.2006 14:40 SOR.PM.0151-448/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji projektowe
27.10.2006 14:34 SOR.PM.0151-447/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: "Zaciągnięcie długoterminowego kred
27.10.2006 14:05 SOR.PM.0151-446/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont dachu budynku"
27.10.2006 13:49 SOR.PM.0151-445/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego
27.10.2006 13:46 SOR.PM.0151-444/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta – Nr SOR.PM.0151-444/06 w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej nieruc
27.10.2006 13:44 SOR.PM.0151-443/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej
27.10.2006 13:42 SOR.PM.0151-442/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanych
27.10.2006 13:06 SOR.PM.0151-441/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej
27.10.2006 13:03 SOR.PM.0151-440/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanych
27.10.2006 12:57 SOR.PM.0151-439/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej nieruchomości zabudowanej

1 2 następna