Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2006 13:54 SOR.PM.0151-500/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie finansowym Miejskiego Centrum Kultury
01.12.2006 13:52 SOR.PM.0151-499/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej,
01.12.2006 13:50 SOR.PM.0151-498/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bieżące zabezpieczenia ruchu"
01.12.2006 13:47 SOR.PM.0151-497/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów
01.12.2006 13:44 SOR.PM.0151-496/06 Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych
01.12.2006 13:42 SOR.PM.0151-495/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
01.12.2006 13:36 SOR.PM.0151-494/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego i biurowego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
01.12.2006 13:34 SOR.PM.0151-493/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 1 maja 7,7A,7B,7C, w Rudzie Śląskiej – Halembie
23.11.2006 11:53 SOR.PM.0151-492/06 Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Adaptację budynku przy ul. Gen. Hall
23.11.2006 11:49 SOR.PM.0151-491/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie projektu budowlano"
23.11.2006 11:45 SOR.PM.0151-490/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego na: Montaż, eksploatację i magazynowan
23.11.2006 11:43 SOR.PM.0151-489/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozszerzenia siedziby Urzędu Miasta Ruda Śląska o nieruchomość położoną przy ul. Hallera 61 i 62 "a"
23.11.2006 11:41 SOR.PM.0151-488/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania uchwały Nr 1162/LXVI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2006 r. dotyczącej wniesienia dodatkowych udziałów do spółki
23.11.2006 11:38 SOR.PM.0151-487/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy kokota z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
23.11.2006 11:35 SOR.PM.0151-486/06 Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Promowania działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta"
23.11.2006 11:33 SOR.PM.0151-485/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
14.11.2006 10:08 SOR.PM.0151-484/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę oświetlenia drogowego"
14.11.2006 10:06 SOR.PM.0151-483/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Modrzejewskiej Nr 16 w Rudzie Śląskiej – Goduli
14.11.2006 09:59 SOR.PM.0151-482/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Eksploatację przystanków i wysepek
14.11.2006 08:57 SOR.PM.0151-481/06 Zarządzenie Perzydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa Oświetlenia drogowego"
14.11.2006 08:55 SOR.PM.0151-480/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 2,
14.11.2006 08:53 SOR.PM.0151-479/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
14.11.2006 08:49 SOR.PM.0151-478/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków laptopu dla Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
14.11.2006 08:46 Nr SOR.PM.0151-477/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na odpłatną dzierżawę części dachu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
14.11.2006 08:44 SOR.PM.0151-476/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej
14.11.2006 08:42 SOR.PM.0151-475/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej,
14.11.2006 08:40 SOR.PM.0151-474/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej
14.11.2006 08:38 SOR.PM.0151-473/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej
14.11.2006 08:36 SOR.PM.0151-472/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweinia publicznego na: Zakup prasy i dostawa do Urzedu Miast
14.11.2006 08:33 SOR.PM.0151-471/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Adaptację Budynku Przychodni"

1 2 następna