Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2007 12:19 SOR.PM.0151-517/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 r. w sprawie przekaznia MPGM w zarządzanie nieruchomosciami będącymi w posiadaniu M
12.01.2007 12:16 SOR.PM.0151-516/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów wynikających z postanowień uchwały Nr 1145/LXV/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.10.2006 roku
03.01.2007 11:50 SOR.PM.0151-515/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania MPGM Spółce z o. o. w zarządzanie nieruchomości
03.01.2007 11:27 SOR.PM.0151-514/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości gruntowej poł9ożonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulic Młodzieżowe
03.01.2007 11:25 SOR.PM.0151-514/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości gruntowej poł9ożonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulic Młodzieżowe
03.01.2007 11:19 SOR.PM.0151-513/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie finansowych Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej na 2006 r.
03.01.2007 11:16 SOR.PM.0151-512/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie robót dodatkowych inwesty
03.01.2007 11:11 SOR.PM.0151-511/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zbycie sprzętu stanowiącego wyposażenie kuchni w części godulskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miej
03.01.2007 11:09 SOR.PM.0151-510/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni holu głównego w części godulskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
03.01.2007 10:58 SOR.PM.0151-509/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Li
03.01.2007 10:55 SOR.PM.0151-508/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej,
18.12.2006 10:13 SOR.PM.0151-507/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
18.12.2006 10:11 SOR.PM.0151-506/06 506/06 w sprawie zasad udzielania przez Miasto Ruda Śląska zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowatości 6000 EURO netto.
18.12.2006 10:08 SOR.PM.0151-505/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stpoień nauczyciela mianowanego,
07.12.2006 16:14 SOR.PM.0151-504/06 Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
07.12.2006 16:12 SOR.PM.0151-503/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zimowe utrzymanie dróg"
07.12.2006 16:09 SOR.PM.0151-502/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-331/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
07.12.2006 16:05 SOR.PM.0151-501/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służ