Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.02.2007 13:38 SOR.PM.0151-29/07 29/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Żeromskiego Nr 20, 20A, 20B w Rudzie Śląskiej
02.02.2007 13:36 SOR.PM.0151-28/07 28/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Żeromskiego Nr 18, 18A, 18B w Rudzie Śląskiej
02.02.2007 13:34 SOR.PM.0151-27/07 27/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
02.02.2007 13:31 SOR.PM.0151-26/07 26/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
02.02.2007 13:29 SOR.PM.0151-25/07 25/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
02.02.2007 13:27 SOR.PM.0151-24/07 23/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej - Ośrodku dla Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce Jezusa"
02.02.2007 13:22 SOR.PM.0151-22/07 22/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie
02.02.2007 13:19 SOR.PM.0151-21/07 21/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Senior"
02.02.2007 13:16 SOR.PM.0151-20/07 20/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Święta Elżbieta"
29.01.2007 10:55 SOR.PM.0151-19/07 19/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2007 roku
26.01.2007 09:19 SOR.PM.0151-18/07 18/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty bieżące dróg"
25.01.2007 12:44 SOR.PM.0151-17/07 17/07 Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących w budynku przy ul. Modrzejewskiej Nr 18 w Rudzie Śląskiej – Goduli,
25.01.2007 12:42 SOR.PM.0151-16/07 16/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Dunajewskiego Nr 13, 13A, 13B w Rudzie Śląskiej
25.01.2007 11:39 SOR.PM.0151-15/07 15/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych w 2007 przez organizacj
24.01.2007 14:49 SOR.PM.0151-14/07 14/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty uzupełaniające
24.01.2007 14:45 SOR.PM.0151-13/07 13/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Roboty dodatkowe"
24.01.2007 14:42 SOR.PM.0151-12/07 12/07 Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie wydania opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg powiatowych ulic Mikołowskiej i Kościuszki oraz pozbawienia tej kategorii dróg ulic 75 Pułku Piec
24.01.2007 14:39 SOR.PM.0151-11/07 11/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
24.01.2007 14:35 SOR.PM.0151-10/07 10/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 r.
17.01.2007 08:56 SOR.PM.0151-9/07 9/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne miasta Ruda Śląska
17.01.2007 08:52 SOR.PM.0151-8/07 8/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie odrzucenia ofert na w sprawcie realizacji zadania publicznego pt. „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnię
17.01.2007 08:48 SOR.PM.0151-7/07 7/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta"
17.01.2007 08:44 SOR.PM.0151-6/07 6/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji „Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Usuwanie pojazdów z d
17.01.2007 08:41 SOR.PM.0151-5/07 5/07Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzneia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:Zapewnienie opieki bezdomnym zwier
12.01.2007 12:13 SOR.PM.0151-4/07 4/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Ruda Śląska
12.01.2007 12:10 SOR.PM.0151-3/07 3/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
12.01.2007 12:05 SOR.PM.0151-2/07 2/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
12.01.2007 12:03 SOR.PM.0151-1/07 1/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków kaset dla potrzeb Pracowni RTG Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro