Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.03.2007 11:53 SOR.PM.0151-93/07 93/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
02.03.2007 11:49 SOR.PM.0151-92/07 92/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2
02.03.2007 11:45 SOR.PM.0151-91/07 91/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2
02.03.2007 11:32 SOR.PM.0151-90/07 90/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków defibrylatów dla potrzeb Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne
02.03.2007 11:28 SOR.PM.0151-89/07 89/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród miesz
02.03.2007 11:24 SOR.PM.0151-88/07 88/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska,
02.03.2007 11:20 SOR.PM.0151-87/07 87/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu promocji zdrowia pn. Wsparcie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miast
02.03.2007 09:51 SOR.PM.0151-86/07 86/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu zdrowia pn. „Programu promocji zdrowia pn. „Program wsparcia kobiet po mastektomi i profi
02.03.2007 09:47 SOR.PM.0151-85/07 85/07 Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację promocji zdrowia
02.03.2007 09:45 SOR.PM.0151-84/07 84/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodz
02.03.2007 09:37 SOR.PM.0151-83/07 83/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konk
02.03.2007 09:30 SOR.PM.0151-82/07 82/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji osób starszych dokonanego przez Komisję Konkurs
02.03.2007 09:27 SOR.PM.0151-81/07 81/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komis
02.03.2007 09:19 SOR.PM.0151-80/07 80/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową
02.03.2007 09:14 SOR.PM.0151-79/07 79/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta – Nr SOR.PM.0151-79/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego
02.03.2007 09:11 SOR.PM.0151-78/07 78/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonania numerycznej mapy
02.03.2007 09:07 SOR.PM.0151-77/07 77/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów"
02.03.2007 09:02 SOR.PM.0151-76/07 76/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: "Oczyszczanie dróg na terenie m
02.03.2007 08:57 SOR.PM.0151-75/07 75/07 Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Sprzątanie i zimowe utrzyman
02.03.2007 08:54 SOR.PM.0151-74/07 74/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się budynku przy ulicy Gierałtowskiego 34 w Rudzie Śląskiej
02.03.2007 08:52 SOR.PM.0151-73/07 73/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego 36 w Rudzie Śląskiej
02.03.2007 08:50 SOR.PM.0151-72/07 72/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie odrzucenia oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. Wsparcie osób laryngektomowanych mieszkańców Miasta Ruda Śląska”,
01.03.2007 15:13 SOR.PM.0151-71/07 71/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania prawa pierwokupu wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Gminy - Miasta Ruda Śląska w wieczystym użytkowaniu Krystyny i Hi
22.02.2007 12:03 SOR.PM.0151-70/07 70/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Solnej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczyste
22.02.2007 12:01 SOR.PM.0151-69/07 69/07 Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowym lokalu użytkowego Nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 2 w Rudzie Śląskiej
22.02.2007 11:59 SOR.PM.0151-68/07 68/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Solidarności 9 w Rudzie Śląskiej– Halembie
22.02.2007 11:56 SOR.PM.0151-67/07 67/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 4 mieszczącego się w budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 2 w Rudzie Śląskie
22.02.2007 11:54 SOR.PM.0151-66/07 66/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Sejmu Śląskiego 6 w Rudzie Śląskiej – Halembie
22.02.2007 11:52 SOR.PM.0151-65/07 65/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
22.02.2007 11:50 SOR.PM.0151-64/07 64/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie oddania w użytkowania wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności

1 2 3 następna