Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.03.2007 10:27 SOR.ORG.0151-15/07 15/07 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
14.03.2007 10:23 SOR.ORG.0151-14/07 14/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/5/ORG/04 z dnia 24.02.2004 r. w sprawie wprowadzenia Palnu Ochrony Informacji Niejwanych Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
14.03.2007 10:17 PC.ORG.0151-13/07 13/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na udzielenie zamówenienia na świadczenia zdrowotne w zakresu promocji zdrowia w 2007 roku
14.03.2007 10:13 PC.ORG.0151-12/07 12/07 w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazanie akt Urzędu Miasta Ruda Śląska
14.03.2007 10:09 PC.ORG.0151-11/07 11/07 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji inwestycji pn."Rynek Ogólnomiejski" w Rudzie Śląksiej
14.03.2007 09:56 PC.ORG.0151-10/07 10/07 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Regulamiu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
15.02.2007 12:16 SOR.ORG.0151-9/07 9/07 w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
12.02.2007 15:17 SOR.ORG.0151-8/07 8/07 w sprawie wprowadzenia zasad informowania i konsultacji z organizacjami pozarządowymi Miasta Ruda Śląska
12.02.2007 15:14 SOR.ORG.0151-7/07 7/07 w sprawie wprowadzenia zasad aktualizacji elektronicznej bazy informacji o organizacjach pozarządowych funkcjonujących na terenie Rudy Śląskiej tzw. „Mapy rudzkich NGO”
12.02.2007 15:12 SOR.ORG.0151-6/07 6/07 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
12.02.2007 15:10 SOR.ORG.0151-5/07 5/07 w sprawie powołania Zespołu ds. Budowy odcinka trasy N-S od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. E. Kokota w Rudzie Śląskiej