Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.04.2007 10:56 PC.PM.0151-122/07 122/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany zarządzenia Nr 225/PM/2003 Prezydenta Miasta z dnia 01 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko
04.04.2007 10:51 PC.PM.0151-121/07 121/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie Nr PC.PM.0151-98/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 05.03.2007 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2
04.04.2007 10:41 PC.PM.0151-120/07 120/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków aparatu USG przez Przychodnię Rejonową Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Ślą
04.04.2007 10:36 PC.PM.0151-119/07 119/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany zarządzenie Nr SOR.PM.0151-424/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.10.2006 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach
04.04.2007 10:31 PC.PM.0151-118/07 118/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie projektu zmian
04.04.2007 10:25 PC.PM.0151-117/07 117/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie projektu zmian mp
04.04.2007 10:00 PC.PM.0151-116/07 116/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
04.04.2007 09:54 PC.PM.0151-115/07 115/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
04.04.2007 09:50 PC.PM.0151-114/07 114/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
04.04.2007 09:40 PC.PM.0151-113/07 113/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę sygnalizacji świ
04.04.2007 09:35 PC.PM.0151-112/07 112/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Likwidacja wylotu ścieków"
23.03.2007 15:16 PC.PM.0151-111/07 111/07 Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie wydania opinii do projektu Rozporzadzenia Ministra Transportu zmieniającego rozporzadzenie w sprawei ustalenia przebiegu dróg krajowych
23.03.2007 15:05 PC.PM.0151-110/07 110/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweniania publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie r
23.03.2007 14:52 PC.PM.0151-109/07 109/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu" Organizacja i imprez turystyczno - krajoznawczych od 15 marca do 30 czerwca
23.03.2007 14:48 PC.PM.0151-108/07 108/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępwoania o udzielenie zamówienia publicznego
23.03.2007 14:42 PC.PM.0151-107/07 107/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego na: "Opracowania projektu "
23.03.2007 14:37 PC.PC.0151-106/07 106/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty dodatkowe"
19.03.2007 13:51 PC.PM.0151-105/07 105/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania MPGM w zarządzanie nieruchomości
19.03.2007 13:46 PC.PM.0151-104/07 104/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzeatrgowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grzegorza 2, 2A w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
19.03.2007 13:43 PC.PM.0151-103/07 103/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o NIepełnosprawności w Rudzie Śląskiej,
12.03.2007 12:56 PC.PM.0151-102/07 102/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Diabetycy 2007”,
12.03.2007 12:54 PC.PM.0151-101/07 101/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Rodzina z osobą niepełnosprawną – rodzina świadomą
12.03.2007 12:51 PC.PM.0151-100/07 100/07 Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Wspieranie działań opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zami
12.03.2007 12:49 PC.PM.0151-99/07 99/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Prowadzenia rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mie
12.03.2007 12:44 PC.PM.0151-98/07 98/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalioraz czynszu za nejem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta
12.03.2007 12:40 PC.PM.0151-97/07 97/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustanowienia Pani Anity Grobelczyk Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych,
12.03.2007 12:30 PC.PM.0151-96/07 96/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
12.03.2007 11:47 PC.PM.0151-95/07 95/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej,
12.03.2007 11:42 PC.PM.0151-94/07 94/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/PM/2003 Prezydenta Miasta z dnia 24.02.2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych