Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.04.2007 12:26 PC.ORG.0151-28/07 28/07 w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia Cyberparku w mieście Ruda Śląska
03.04.2007 14:15 PC.ORG.0151-27/07 27/07 w sprawie identyfikacji zadań wrażliwych oraz stosowania działań zapobiegawczych i środków zaradczych
03.04.2007 14:11 PC.ORG.0151-26/07 26/07 w sprawie procedury zgłaszania prowadzonych rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych
03.04.2007 14:04 PC.ORG.0151-25/07 25/07 w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
23.03.2007 14:22 PC.ORG.0151-24/07 24/07 w sprawie zasad opracowania i wydawania upoważnień pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych
23.03.2007 14:20 PC.ORG.0151-23/07 23/07 w sprawie ustalenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu MIasta Ruda Śląska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie (...)
23.03.2007 14:11 PC.ORG.0151-22/07 22/07 w sprawie tworzenia, aktualizacji i stosowania formularzy wniosków dla klientów Urzędu Miasta Ruda Śląska
23.03.2007 14:07 PC.ORG.0151-21/07 21/07 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji oraz Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego do Spraw Rewitalizacji
23.03.2007 14:00 PC.ORG.0151-20/07 20/07 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu MIasta Ruda Ślaska
19.03.2007 09:16 PC.ORG.0151-19/07 19/07 w sprawie trybu odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych Rady Miasta Ruda Śląska
19.03.2007 09:09 PC.ORG.0151-18/07 18/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
15.03.2007 09:19 PC.ORG.0151-17/07 17/07 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
15.03.2007 09:15 PC.ORG.0151-16/07 16/07 w sprawie zasad opracowania, wydawania i wykonywania aktów prawnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska