Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2007 14:50 PC.PM.0151-158/07 158/07 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (placówki oświatowej),
30.04.2007 14:48 PC.PM.0151-157/07 157/07 – w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej,
27.04.2007 13:00 PC.PM.0151-153/07 153/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Kompanię Węglową z siedzibą w Katowicach prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geod.266/14
27.04.2007 12:52 PC.PM.0151-152/07 152/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany zarządzenia Nr SOR.PM.0151-369/07 z dnia 21.08.2006 r. w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego
27.04.2007 12:45 PC.PM.0151-151/07 151/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na:"Opracowanie dokumentacji proje
27.04.2007 12:39 PC.PM.0151-150/07 150/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Zimowe utrzymanie dróg"
27.04.2007 12:36 PC.Pm.0151-149/07 149/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przejęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ulicy Korfantego od CTL Maczki – Bór Spółki
27.04.2007 12:33 PC.PM.0151-148/07 148/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego 365
27.04.2007 12:29 PC.PM.0151-147/07 147/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o. o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego
25.04.2007 14:57 PC.PM.0151-156/07 156/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
25.04.2007 14:53 PC.PM.0151-155/07 155/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komi
25.04.2007 14:48 PC.PM.0151-154/07 154/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie odrzucenia na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową
23.04.2007 14:19 PC.PM.0151-146/07 146/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska.
23.04.2007 14:17 PC.PM.0151-145/07 145/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych
23.04.2007 14:14 PC.PM.0151-144/07 144/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku oraz wypoczynku dzieci
23.04.2007 14:11 PC.PM.0151-143/07 143/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży’
23.04.2007 14:08 PC.PM.0151-142/07 142/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Aktualizację dokumentacji p
23.04.2007 14:03 PC.PM.0151-141/07 141/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Stworzenie projektu gazety "
23.04.2007 13:54 PC.PM.0151-140/07 140/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie Nr WOR.KSM.PM.0151-3/05 Prezydenta Miasta z dnia 03.01.2005 roku w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia Nr 0151-72/PM/04
23.04.2007 13:40 PC.PC.0151-139/07 139/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 r. w sprawie przekaznaia MPGM w zarządzanie nieruchomości
23.04.2007 13:33 PC.PM.0151-138/07 138/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
23.04.2007 13:20 PC.PM.0151-137/07 137/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”
23.04.2007 13:12 PC.PM.0151-135/07 136/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży” dokonanego przez Komisj
20.04.2007 10:00 PC.PM.0151-135/07 135/07 Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży” dokonanego przez Komisj
20.04.2007 09:57 PC.PM.0151-134/07 134/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Girałtowskiego nr 14, 14 A, 14B w Rudzie Śląskiej R
19.04.2007 10:45 PC.PM.0151-133/07 133/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wynajęcie gabinetu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
19.04.2007 10:16 PC.PM.0151-132/07 132/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu promocji zdrowia pn. „Chorobowość cukrzycy w populacji wielkomiejskiej Rudy Śląskiej
17.04.2007 14:32 PC.PM.0151-131/07 131/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej,
16.04.2007 13:25 PC.PM.0151-130/07 130/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków aparatu USG, perymetru komputerowego oraz drobnego sprzętu optycznego przez Przychodnię Specjalistyczn
16.04.2007 12:51 PC.PM.0151-129/07 129/07 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępwoania o udzielenie zamówienia publicznego na; "remont dachu zabytkowego bud

1 2 następna