Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.04.2007 14:48 PC.ORG.0151-38/07 38/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej
23.04.2007 14:33 PC.ORG.0151-36/07 36/07 w sprawie przeprowadzenia ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Urzędu Miasta Ruda Śląska
23.04.2007 14:26 PC.ORG.0151-35/07 35/07 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia obowiązków oraz powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania jakością i audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością
23.04.2007 10:13 PC.ORG.0151-37/07 37/07 w sprawie przeprowadzenia ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych - dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych
17.04.2007 14:08 PC.ORG.0151-34/07 34/07 w sprawie powiadomienia inspektora prasowego Urzędu Miasta Ruda Śląska Panią Justynę Zapotoczny - Pelak o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie (...)
17.04.2007 14:02 PC.ORG.0151-32/07 33/07 w sprawie powiadomienia podinspektora Biura Prasowego Urzędu miasta Ruda Śląska Panią Świetlanę Kopeć o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa (...)
17.04.2007 12:40 PC.ORG.0151-32/07 32/07 w sprawie powiadomienia kierownika Biura Prasowego – rzecznika prasowego Urzędu Miasta Ruda Śląska – Pana Adama Nowaka o obowiązku złożenia oświadczenia o (...)
17.04.2007 12:37 PC.ORG.0151-31/07 31/07 w sprawie złożenia oświadczenia majątkowego przez pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
17.04.2007 12:35 PC.ORG.0151-30/07 30/07 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielnie wsparcia finansowego z budżetu Miasta przeznaczonego na realizację promocji miasta Ruda Śląska
17.04.2007 12:32 PC.ORG.0151-29/07 29/07 w sprawie określenia wewnętrznej procedury udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska