Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2007 16:03 PC.PM.0151-242/07 242/07 w sprawie zgloszenia do objęcia funkcji członka rady nadzorczej
01.06.2007 16:02 PC.PM.0151-241/07 241/07 w sprawie zgłoszenia do objęcia funcji członka rady nadzorczej
01.06.2007 13:54 PC.PM.0151-240/07 240/07 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania przez Miasto Ruda Śląska zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 6000 EURO netto,
01.06.2007 13:44 PC.PM.0151-239/07 239/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweinia publicznego na Wykonanie robót uzupełniających
01.06.2007 13:37 PC.PM.0151-238/07 238/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bytomskiej od Bytomskiej
01.06.2007 13:34 PC.PM.0151-237/07 237/07 sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic
01.06.2007 13:31 PC.PM.0151-236/07 236/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Projekt budowlano – wykonawczy szpitalnego oddzi
01.06.2007 13:28 PC.PM.0151-235/07 235/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie operatów szacunkowych"
01.06.2007 13:23 PC.PM.0151-234/07 234/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na: Bieżące zabezpieczenie ruchu sieci drogowej Miasta Ruda Śl
01.06.2007 13:06 PC.PM.0151-233/07 233/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Pawła "
01.06.2007 13:02 PC.PM.0151-232/07 232/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Podlas 34
01.06.2007 12:59 PC.PM.0151-231/07 231/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2
01.06.2007 12:53 PC.PM.0151-230/07 230/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Radoszowski
01.06.2007 12:50 PC.PM.0151-229/07 229/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Szpaków 33
01.06.2007 12:43 PC.PM.0151-228/07 228/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 4,
01.06.2007 12:31 PC.PM.0151-227/07 227/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Makuszyńskiego 7
01.06.2007 12:28 PC.PM.0151-226/07 226/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Szpaków 33,
01.06.2007 12:25 PC.PM.0151-225/07 225/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Lipa 2
01.06.2007 12:23 PC.PM.0151-224/07 224/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 3
01.06.2007 12:18 PC.PM.0151-223/07 223/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
01.06.2007 12:06 PC.PM.0151-222/07 222/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
01.06.2007 12:01 PC.PM.0151-221/07 221/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Sztolniolniowej
01.06.2007 11:47 PC.PM.0151-219/07 219/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności
01.06.2007 11:42 PC.PM.0151-218/07 218/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy Siekiela 13
01.06.2007 11:38 PC.PM.0151-217/07 217/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Gliwickiej od By
01.06.2007 11:28 PC.PM.0151-216/07 216/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Hlonda od Bytomskiej Spółki
01.06.2007 10:55 PC.PM.0151-215/07 215/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Orzegowskiej od Bytomskiej
01.06.2007 10:53 PC.PM.0151- 214/07 214/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej stanowiącego pas drogi gminnej ulicy Hlonda
01.06.2007 10:51 PC.PM.0151-213/07 213/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bytomskiej od Bytom
01.06.2007 10:22 PC.PM.0151-212/07 212/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o.o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu

1 2 3 następna