Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.06.2007 14:12 PC.PM.0151-299/07 299/07 w sprawie uchylenia uchwały nr 193/94 Zarządu Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 30 maja 1994 r. dotyczącej przekazania w administrację Miejskiej Biblioteki Publicznej
29.06.2007 14:09 PC.PM.0151-298/07 298/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych,
29.06.2007 14:07 PC.PM.0151-297/07 297/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej,
29.06.2007 14:06 PC.PM.0151-296/07 296/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 r. Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej,
29.06.2007 14:04 PC.pM.0151-295/07 295/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej,
29.06.2007 14:02 PC.PM.0151-294/07 294/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej,
29.06.2007 13:59 PC.PM.0151-293/07 293/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do Lat Trzech w Rudzie Śląskiej,
29.06.2007 13:57 PC.PM.0151-292/07 292/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,
29.06.2007 13:55 PC.PM.0151-291/07 291/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej,
29.06.2007 13:52 PC.PM.0151-290/07 290/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,
26.06.2007 13:37 PC.PM.0151-288/07 288/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-150/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
26.06.2007 13:33 PC.PM.0151-287/07 287/07 w sprawie szczegółowych zasad pobierania, a także warunków rozłożenia na raty kaucji mieszkaniowej
26.06.2007 13:28 PC.PM.;0151-286/07 286/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu „Organizacja programów kulturalno – sportowo – rekreacyjnych na koloniach i półkoloniach w ramach akcji „Lato 2007
26.06.2007 13:24 PC.PM.0151-285/07 285/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego na: Wymiana stolarki okiennej
26.06.2007 13:20 PC.PM.0151-284/07 284/07 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty
25.06.2007 13:40 PC.PM.0151-289/07 289/07 w sprawie realizacji uchwały Nr 181/XII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.05.2007 r. dotyczącej wykonania prawa pierwokupu udziałów spółki pod firmą Rudzka Agencja rozwoju "Inwes
22.06.2007 13:16 PC.PM.0151-283/07 283/07 w sprawie zrzeczenia się na rzecz Miasta Ruda Śląska prawa wieczystego użytkowania gruntu ustanowionego do dnia 5 grudnia 2089 r. położonego w Rudzie Śląskiej w rejonie
22.06.2007 13:11 PC.PM.0151-282/07 282/07 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wynajęcie sal dydaktycznych Oddziału Ginekologii i Położnictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego
21.06.2007 14:08 PC.PM.0151-281/07 281/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Miejskim w Rudzie Śląskiej
21.06.2007 14:01 PC.PM.0151-280/07 280/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. Akcja Lato” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Nr SOR.PM.0151-19/07
18.06.2007 18:12 PC.PM.0151-282/07 282/07 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wynajęcie sal dydaktycznych Oddziału Ginekologii i Położnictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Mi
18.06.2007 13:58 PC.PM.0151-279/07 279/07 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Akacja Lato" dokonanego przez Komisję Konkursową
18.06.2007 13:54 PC.PM.0151-278/07 278/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wzmocnienie stropów nad piwncami
18.06.2007 13:50 PC.PM.0151-277/07 277/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweniania publicznego na: Opracowanie projektu
18.06.2007 13:40 PC.PM.0151-276/07 276/07 zmieniające zarządzenie Nr PC.PM0151-185/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.05.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
18.06.2007 12:08 PC.PM.0151-275/07 275/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zdania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2007 r.
18.06.2007 12:03 PC.PM.0151-274/07 274/07 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu „ Organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych o 1 lipca do 29 grudnia” dokonanego przez Komisję Konkursową
13.06.2007 12:36 PC.PM.0151-273/07 273/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego będących na wyposażeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy u
13.06.2007 12:33 PC.PM.0151-272/07 272/07 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wydzierżawienie powierzchni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
13.06.2007 11:32 PC.PM.0151-271/07 271/07 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wydzierżawienie pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2

1 2 następna