Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.08.2007 11:28 PC.PM.0151-342/07 342/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizację budynku Gimnazjum nr 11 w Rudzie Śląski
17.08.2007 11:22 PC.PM.0151-341/07 341/07 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej stanowiącego pas drogowy ulicy Pawła od Kompanii Węglowej S.
17.08.2007 11:15 PC.PM.0151-340/07 340/07 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania przyjętej uchwałą Nr 984/LX/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.02.2006r. Lokalnej Strategii Zatrudnienia i Promocji
17.08.2007 11:11 PC.PM.0151-339/07 339/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę ul. Ogrodniczej w Rudzie Śląskiej"
17.08.2007 11:07 PC.PM.0151-338/07 338/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę ul. Zacisze w Rudzie Śląskiej"
17.08.2007 11:01 PC.PM.0151-337/07 337/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę ul. Czwartaków w Rudzie Śląskiej"
17.08.2007 10:45 PC.PM.0151-336/07 336/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o.o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego 3658/10000 części gruntu oznaczon
30.07.2007 14:38 Nr PC.PM.0151-335/07 335/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. odbiorów końcowych Drogowej Trasy Średnicowej,
24.07.2007 14:10 PC.PM.0151-333/07 333/07 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-277/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępow
24.07.2007 14:03 PC.PM.0151-332/07 332/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej"
24.07.2007 13:57 PC.PM.0151-334/07 334/07 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomosci gruntowej
23.07.2007 12:42 PC.PM.0151-331/07 331/07 zmieniające zarządzenie Nr WOR.KSM.PM.0151-3/05 Prezydenta Miasta z dnia 03.01.2005 roku w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia Nr 0151-72/PM/04 Prezydenta Miasta Ruda Śląska
23.07.2007 12:39 PC.PM.0151-330/07 330/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o
23.07.2007 12:36 PC.PM.0151-329/07 329/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejscowego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej,
23.07.2007 12:32 PC.PM.0151-328/07 328/07 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie operatorów szacunkowych
23.07.2007 12:28 PC.PM.0151-327/07 327/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wzmocnienie stropów nad piwnicami
23.07.2007 12:27 PC.PM.0151-326/07 326/07 w sprawie powołania Zespołu ds. odbioru końcowych Drogowej Trasy Średnicowej,
23.07.2007 12:24 PC.PM.0151-325/07 325/07 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej,
23.07.2007 12:21 PC.PM.0151-324/07 324/07 w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie z własnych środków zakupu sprzętu medycznego do pracowni EKG Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie
23.07.2007 12:14 PC.PM.0151-323/07 323/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr I mieszczącego się w budynku przy placu Jana Pawła II 2A
23.07.2007 12:12 PC.PM.0151-322/07 322/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr I mieszczącego się w budynku przy placu Jana Pawła II 2
23.07.2007 12:09 PC.PM.0151-321/07 321/07 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy – Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Piotra Skargi
17.07.2007 08:31 PC.PM.0151-320/07 320/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetagowej lokalu użytkowego Nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul. Radoszowskiej 108
17.07.2007 08:25 PC.PM.0151-319/07 319/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetagowej lokalu użytkowego Nr 4 mieszczącego się w budynku przy ul. Kamiennej Nr 31 w Rudzie Śląskiej
16.07.2007 10:30 PC.PM.0151-318/07 318/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Antoniego Maya Nr 16 w Rudzie Śląskiej – Rudzie,
16.07.2007 10:26 PC.PM.0151-317/07 317/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Kędzierzyńskiej Nr 25, 25A, 25B w Rudzie Śląskiej – Rudzie,
16.07.2007 10:20 PC.PM.0151-316/07 316/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 05.12.2089 r. niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudz
16.07.2007 10:15 PC.PM.0151-315/07 315/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont budynku mieszkalnego
16.07.2007 10:05 PC.PM.0151-314/07 314/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej,
09.07.2007 10:03 PC.PM.0151-313/07 313/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej,

1 2 następna