Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2007 11:21 PC.ORG.0151-65/07 65/07 zmieniajace zarzadzenie w sprawie przeprowadzenia ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Urzędu MIasta Ruda Śląska
02.10.2007 11:17 PC.ORG.0151-64/07 64/07 w sprawie powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej dla prezprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczyspospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczyspospolitej Polskiej
02.10.2007 11:09 PC.ORG.0151-63/07 63/07 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjenj i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej
25.09.2007 11:02 PC.ORG.0151-62/07 62/07 zmieniajace zarządzenie w sprawie określania liczby Zastępców Prezydenta Miasta
20.09.2007 10:35 PC.ORG.0151-61/07 61/07 w sprawie przeprowadzenia kontroli obiegu pism i dokumentów oraz prowadzenia archiwum zakładowego w Urzędzie MIasta Ruda Śląska
18.09.2007 09:42 PC.ORG.0151-60/07 60/07 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z archiwum zakładowego w Urzędzie Mias
18.09.2007 09:39 PC.ORG.0151-59/07 59/07 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Dróg i Mostów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta
07.09.2007 09:41 PC.ORG.0151-58/07 58/07 zmieniające zasady naboru na wolne stanowisko dyrektora – kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej w Rudzie Śląskiej.
06.09.2007 11:32 PC.ORG.0151-57/07 57/07 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia obowiązków oraz powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzenia Jakością i auditorow wewnetrznych Systemu Zarządzania Jakością