Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.09.2007 15:15 Nr PC.PM.0151-390/07 390/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamównienia publicznego na: Opracowanie projektu budowlkano - wykonawczego
25.09.2007 15:11 .PM.0151-389/07 389/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont pokrycia dachowego
25.09.2007 15:07 PC.PM.0151-388/07 388/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na Pomoc techniczną dla Jednostki Realizaującej Projekt
25.09.2007 15:04 PC.PM.0151-387/07 387/07 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazane na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej
25.09.2007 14:58 PC.PM.0151-386/07 386/07 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej
25.09.2007 14:56 PC.PM.0151-385/07 385/07 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Bytomskiego
25.09.2007 14:52 PC.PM.0151-384/07 384/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi 1380/103, 1377/106, 1378/106 położone w Rudzie Śląskiej przy ul. Ko
25.09.2007 14:48 PC.PM.0151-383/07 383/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Jarzębinowej 5D w Rudzie Śląskiej – Wirku,
25.09.2007 14:44 PC.PM.0151-382/07 382/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Przelotowej 1 w Rudzie Śląskiej – Orzegowie,
25.09.2007 14:41 PC.PM.0151-381/07 381/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego Nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Krasińskiego Nr 3 w Rudzie Śląskiej – Wirku,
25.09.2007 14:38 PC.PM.0151-380/07 380/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego Nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Katowickiej 43 w Rudzie Śląskiej – Wirku,
25.09.2007 14:35 PC.PM.0151-379/07 379/07 w sprawie oddania w trybie przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Chorzowskiej
25.09.2007 14:31 PC.PM.0151-378/07 378/07 w sprawie powołania Komisji Wyborczych do Wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta,
24.09.2007 13:48 PC.PM.0151-376/07 376/07 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
20.09.2007 13:59 PC.PM.0151-377/07 377/07 w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta.
19.09.2007 12:13 PC.PM.0151-373/07 373/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 r. w sprawie przekazania MPGM z siedzibą w Rudzie Ślaskeij w zarządzanie nieruchomości
19.09.2007 11:50 PC.PM.0151-372/07 372/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji w zlewni oczyszczlani Orzegów
18.09.2007 13:37 PC.PM.0151-375/07 375/07 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
14.09.2007 13:31 PC.PM.0151-374/07 374/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Brzozowej 7, 7A w Rudzie Śląskiej –Kochłowicach.
06.09.2007 14:08 PC.PM.0151-371/07 371/07 w sprawie złożenia oferty w pisemnym (ofertowym) przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach w celu nabycia prawa użytkowania wieczystego dział
06.09.2007 14:05 PC.PM.0151-370/07 370/07 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyzwolenia 18 w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych,
06.09.2007 13:48 PC.PM.0151-369/07 369/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
06.09.2007 13:36 PC.PM.0151-368/07 368/07 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placowce opiekunczo - wychowawczej wielofunkcyjnej pod nazwą Palcówka Opiekuńczo Wychowawcza w Rudzie Śląskiej