Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2007 13:15 PC.BF.0151-317/07 317/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
30.10.2007 13:07 PC.BF.0151-316/07 316/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rz
30.10.2007 13:05 PC.BF.0151-315/07 315/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę oraz powiat
30.10.2007 12:54 PC.BF.0151-314/07 314/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych
29.10.2007 16:05 PC.BF.0151-313/07 313/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 331/XVIII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.10.2007 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami
29.10.2007 16:02 PC.BF.0151-312/07 312/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr 332/XVIII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska dnia 25.10.2007 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.,
29.10.2007 16:00 PC.BF.0151-311/07 311/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
29.10.2007 15:58 PC.BF.0151-310/07 310/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
29.10.2007 15:56 PC.BF.0151-309/07 309/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
29.10.2007 15:55 PC.BF.0151-308/07 308/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007,
29.10.2007 15:53 PC.BF.0151-307/07 307/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
29.10.2007 15:51 PC.BF.0151-306/07 306/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r.
29.10.2007 15:49 PC.BF.0151-305/07 305/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007,
29.10.2007 15:47 PC.BF.0151-304/07 304/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
29.10.2007 15:42 PC.BF.0151-303/07 303/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
29.10.2007 15:40 PC.BF.0151-302/07 302/07 w sprawie założeń do projektu budżetu miasta na rok 2008,
29.10.2007 15:37 PC.BF.0151-301/07 301/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i zadaniami,
29.10.2007 15:26 PC.BF.0151-300/07 300/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007 dotyczących zadań z zakresu administracji
23.10.2007 13:49 PC.BF.0151-299/07 299/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 rok
23.10.2007 13:47 PC.BF.0151-298/07 298/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw
23.10.2007 13:40 PC.BF.0151-297/07 297/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw
23.10.2007 13:33 PC.BF.0151-296/07 296/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007
23.10.2007 13:03 PC.BF.0151-295/07 295/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw
23.10.2007 13:01 PC.BF.0151-294/07 294/07 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw
23.10.2007 12:58 PC.BF.0151-293/07 293/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.10.2007 12:55 PC.BF.0151-292/07 292/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami
23.10.2007 12:53 PC.BF.0151-291/07 291/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań bieżących realizowanych przez powiat
19.10.2007 12:39 NR PC.BF.0151-290/07 w sprawie 290/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powi
19.10.2007 12:37 NR PC.BF.0151-289/07 289/07 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2007
19.10.2007 12:33 NR PC.BF.0151-288/07 288/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2007 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.

1 2 następna