Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.10.2007 08:51 PC.PM.0151-444/07 444/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamóweniania publicznego na zadanie pn.: Dozorowania obiektów po byłej KWK
31.10.2007 08:49 PC.PM.0151-443/07 443/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweniania publicznego na: Eksploatację przystankow i wysepek
31.10.2007 08:46 PC.PM.0151-442/07 442/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweniania publicznego na: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego
31.10.2007 08:44 NR PC.PM.0151-441/07 441/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę sprzętu komputerowego
31.10.2007 08:41 PC.PM.0151-440/07 440/07 zmieniające zarządzenie PC.PM.0151-390/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24.09.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
31.10.2007 08:39 PC.PM.0151-439/07 439/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Ogrodowej Nr 16 w Rudzie Śląskiej – Rudzie,
31.10.2007 08:36 PC.PM.0151-438/07 438/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 4,4A w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu,
31.10.2007 08:34 PC.PM.0151-437/07 437/07 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej,
31.10.2007 08:19 PC.PM.0151-436/07 436/07 w sprawie nabycia od "Huty Pokój" S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu - działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 2556/68, 2563/65, 2860 zapisanych na karcie mapy 1 obręb Nowy Byt
31.10.2007 08:19 PC.PM.0151-436/07 436/07 w sprawie nabycia od "Huty Pokój" S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu - działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 2556/68, 2563/65, 2860 zapisanych na karcie mapy 1 obręb Nowy Byt
24.10.2007 09:36 PC.PM.0151-435/07 435/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
24.10.2007 09:33 PC.PM.0151-434/07 434/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych
24.10.2007 09:22 PC.PM.0151-433/07 433/07 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku,
23.10.2007 12:10 PC.PM.0151-431/07 431/07 w sprawie oddania w użytkowanie na rzecz Spółki Inwestycyjnej „Park Wodny w Rudzie Śląskiej” Sp. z o. o. nieruchomości stanowiących własność i prawo użytkowania wieczystego Miass
22.10.2007 14:07 PC.PM.0151-430/07 430/07 w drodze bezpreztargowej lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kędzierzyńskiej Nr 21, 21 A w Rudzie Śląskiej
22.10.2007 14:04 PC.PM.0151-429/07 429/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Ogrodowej Nr 8 w Rudzie Śląskiej – Rudzie,
22.10.2007 13:55 PC.PM.0151-428/07 428/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Żeromskiego Nr 1 w Rudzie Śląskiej – Rudzie,
22.10.2007 13:51 PC.PM.0151-427/07 427/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Warszawskiej Nr 14-16-18 w Rudzie Śląskiej – Orzegowie,
22.10.2007 13:40 PC.PM.0151-426/07 426/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Antoniego Maya Nr 7 w Rudzie Śląskiej – Rudzie,
22.10.2007 13:12 PC.PM.0151-425/07 425/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej 13,13A,13B,13C,13D,13E
22.10.2007 13:04 PC.PM.0151-423/07 423/07 w sprawie powołania Zespołu i ustalenia procedury ds. wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej,
22.10.2007 12:11 PC.PM.0151-424/07 424/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Brzozowej 11,11A,11B w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach,
22.10.2007 12:08 PC.PM.0151-422/07 422/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy placu Niepodległości 6 w Rudzie Śląskiej – Goduli,
22.10.2007 12:05 PC.PM.0151-421/07 421/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego 11,11A w Rudzie Śląskiej – Rudzie,
22.10.2007 11:49 PC.PM.0151-420/07 420/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Objazdowej 3,3A oraz Jadwigi Markowej 22 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
22.10.2007 11:45 .PM.0151-419/07 419/07 w sprawie sprzedaży w drodze beezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Zwycięstwa Nr 7, 7A w Rudzie Śląskiej – Rudzie,
22.10.2007 11:39 PC.PM.0151-418/07 418/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównenia publicznego na: Utrzymanie i zarządzanie dwoma szaletami miejskimi
22.10.2007 11:21 PC.PM.0151-417/07 417/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweniania publicznego na; "Rozbiórkę budynków warsztatowo - magazynowych
22.10.2007 11:12 PC.PM.0151-416/07 416/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania MPGM Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości
22.10.2007 11:07 PC.PM.0151-415/07 415/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego socjalnego
22.10.2007 11:04 PC.PM.0151-414/07 414/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Wojska Polskiego 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 w Rudzie Śląskiej
22.10.2007 11:00 PC.PM.0151-413/07 413/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Nowaka nr 5 w Rudzie Śląskiej – Goduli,
22.10.2007 10:53 PC.PM.0151-412/07 412/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Solskiego nr 13 w Rudzie Śląskiej – Goduli,
22.10.2007 10:50 PC.PM.0151-411/07 411/07 w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości niezabudowanych obejmujących działkę nr 1015/81 o powierzchni 3317 m2
22.10.2007 10:41 PC.PM.0151-410/07 410/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Inżynier Kontraktu dla Projektu "oczyszczanie ściek
22.10.2007 10:25 PC.PM.0151-409/07 409/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego na: "Budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego
22.10.2007 10:20 PC.PM.0151-408/07 408/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetragowej lokal mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Antoniego Maya Nr 3 w Rudzie Śląskiej – Rudzie,