Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2007 14:28 PC.PM.0151-492/07 492/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2008 roku
04.12.2007 14:19 PC.PM.0151-491/07 491/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; "Selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta Ruda Śląska
04.12.2007 14:14 PC.PM.0151-490/07 490/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2008 roku,
04.12.2007 14:11 PC.PM.0151-489/07 489/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku,
03.12.2007 14:30 PC.PM.0151-493/07 493/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Gierałtowskiego 13,13A w Rudzie Śląskiej -Rudzie.
03.12.2007 14:08 PC.PM.0151-487/07 487/07 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 42 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego,
03.12.2007 14:04 PC.PM.0151-486/07 486/07 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 41 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
28.11.2007 11:58 PC.PM.0151-485/07 485/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 308 usytuowanego w budynku przy ul. Szyb Powietrzny 3 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
28.11.2007 11:53 PC.PM.0151-484/07 484/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. Ogrodowej w Rudzie Śląskiej - Rudzie,
28.11.2007 11:48 PC.PM.0151-483/07 483/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Solidarności 3 w Rudzie Śląskiej - Halembie
28.11.2007 11:39 PC.PM.0151-482/07 482/07 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kąpielowej z przeznaczeniem pod budowę
28.11.2007 11:36 PC.PM.0151-481/07 481/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Zwyciestwa 1A w Rudzie Śląksiej - Rudzie,
28.11.2007 11:32 PC.PM.0151-480/07 480/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Żeromskiego 4B w Rudzie Śląskiej - Rudzie
28.11.2007 11:29 PC.PM.0151-479/07 479/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Brzozowej 5A w Rudzie Śląskiej Kochłowicach
28.11.2007 11:25 PC.PM.0151-478/07 478/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Olszynowej 4 w Rudzie Śląskiej - Halembie
28.11.2007 11:18 PC.PM.0151-477/07 477/07 w sprawie zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego przez Przychodnię Specjalistyczną Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
28.11.2007 10:51 PC.PM.0151-476/07 476/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:" Wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia meblowego"
22.11.2007 11:49 PC.PM.0151-475/07 475/07 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Różyckiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodnąz ustaleniami mpzp
22.11.2007 11:46 PC.PM.0151-474/07 474/07 w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,
22.11.2007 11:20 PC.PM.0151-473/07 473/07 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 r. w sprawie przekazania MPGM Spółce z o. o. z siedziba w Rudzie Śląksiej w zarządzania nieruchomości
22.11.2007 11:18 PC.PM.0151-472/07 472/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Pokoju 2 oraz Chorzowskiej 2,2A w Rudzie Śląskiej
22.11.2007 11:15 PC.PM.0151-471/07 471/07 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Bukowej
22.11.2007 11:13 PC.PM.0151-470/07 470/07 w sprawie uznania jednostki budżetowej Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Dzieci do Lat Trzech w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. 1 Maja 286
22.11.2007 11:07 PC.PM.0151-469/07 469/07 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z zakończenia likwidacji w tym sprawozdania finansowego wg bilansu zamknięcia likwidacji na dzień 31.07.2007 r.
22.11.2007 11:05 PC.PM.0151-468/07 468/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2008 roku z zakresu spraw społecznych,
22.11.2007 11:03 PC.PM.0151-467/07 467/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Krzywej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkal
22.11.2007 10:59 PC.PM.0151-466/07 466/07 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej
16.11.2007 15:39 PC.PM.0151-465/07 465/07 sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego
15.11.2007 13:01 PC.PM.0151-464/07 464/07 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
15.11.2007 12:58 PC.PM.0151-463/07 463/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: "Obsługę wydawniczą miesięcznika samorządowego "Kurier Ru

1 2 następna