Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.02.2008 12:44 PC.PM.0151-583/08 583/08 w sprawie zmiany zarzadzenia Nr PC.PM.0151-549/07 Prezydent Miasta Ruda Śląska z dnia 31 grudnia 2007 r.
04.02.2008 12:18 PC.PM.0151-582/08 582/08 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,
04.02.2008 12:15 PC.PM.0151-581/08 581/08 w sprawie określenia zakresu nadzoru Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi pomoc społecznej w Rudzie Śląskiej
04.02.2008 12:10 PC.PM.0151-580/08 580/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-423/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 października 2007 r. w sprawie powołania Zespołu i ustalenia procedury wdrażania i monitorowania
04.02.2008 12:07 PC.PM.0151-579/08 579/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
04.02.2008 12:04 PC.PM.0151-578/08 578/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.PM.0151-309/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 02.07.2007 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. budowa odcinka trasy N-S od granicy z Mikołów
24.01.2008 11:50 PC.PM.0151-577/08 577/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Zwycięstwa 5
24.01.2008 11:48 PC.PM.0151-576/08 576/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Niedurnego 47A w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu,
24.01.2008 11:46 PC.PM.0151-575/08 575/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 40 usytuowanego w budynku przy ul. Modrzejewskiej 9 w Rudzie Śląskiej – Goduli,
24.01.2008 11:43 PC.PM.0151-574/08 574/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 53 usytuowanego w budynku przy ul. 1-go Maja 324 w Rudzie Śląskiej – Wirku,
24.01.2008 11:40 PC.PM.0151-573/08 573/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. Krasińskiego 3 w Rudzie Śląskiej – Wirku,
24.01.2008 11:37 PC.PM.0151-572/08 572/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku przy ul. Podlas 3 w Rudzie Śląskiej – Goduli,
24.01.2008 11:33 PC.PM.0151-571/08 571/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 28 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 4 w Rudzie Śląskiej – Goduli,
24.01.2008 11:31 PC.PM.0151-570/08 570/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 11 w Rudzie Śląskiej – Goduli,
24.01.2008 11:29 PC.PM.0151-569/08 569/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 7 w Rudzie Śląskiej – Goduli,
24.01.2008 11:27 NR PC.PM.0151-568/08 568/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Łukowej 5
22.01.2008 13:59 PC.PM.0151-567/08 567/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Młodzieżowej 26 z przeznaczeniem na prowadzenie dział
22.01.2008 13:56 PC.PM.0151-565/08 565/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Likwidacja wylotu ścieków w rejonie ul. Oddziałów Młodz
22.01.2008 13:50 PC.PM.0151-566/08 566/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Broniewskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniemi miejscowego planu zagospodarowania
22.01.2008 13:47 PC.PM.0151-564/08 564/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach
16.01.2008 10:16 Nr PC.PM.0151-563/08 563/08 w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Ruda Śląska,
14.01.2008 10:11 PC.PM.0151-561/08 561/08 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej,
14.01.2008 09:58 PC.PM.0151-560/08 560/08 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Mick
14.01.2008 09:55 PC.PM.0151-559/08 559/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta R
14.01.2008 09:53 PC.PM.0151-558/08 558/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Rozbiórka konstrukcji stalowej niedokończonego budynku
14.01.2008 09:51 PC.PM.0151-557/08 557/08 uchylające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
14.01.2008 09:49 PC.PM.0151-556/08 556/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: „Najem i obsługa toalet przenośnych WC (kabin sanitarnych)
14.01.2008 09:46 PC.PM.0151-555/08 555/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów programów zdrowotnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych w 2008 roku przez organizacje pozarządowe
14.01.2008 09:39 Nr PC.PM.0151-554/08 554/08 w sprawie powołania Komisji ds. restrukturyzacji lecznictwa otwartego w Rudzie Śląskiej,
08.01.2008 11:03 PC.PM.0151-553/08 553/08 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu rozwijania działalności artystyczno – sportowych dzieci i młodzieży dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną zarz
08.01.2008 10:53 PC.PM.0151-552/08 552/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej soób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową
08.01.2008 10:50 PC.PM.0151-551/08 551/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową