Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.11.2005 11:34 SOR.PM.0151-514/05 514/05 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadania publicznego pt. "Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta (...)"
30.11.2005 11:28 SOR.PM.0151-513/05 513/05 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsprarcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
28.11.2005 12:48 SOR.PM.0151-512/05 512/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Rozbudowę okablowania strukturalnego UM"
28.11.2005 12:44 SOR.PM.0151-511/05 511/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Budowa oświetlenia drogowego (...)"
28.11.2005 12:38 SOR.PM.0151-510/05 510/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr WOR.KSM.PM.0151-1/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 03.01.2005 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego (...)
28.11.2005 12:33 SOR.PM.0151-509/05 509/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Solskiego 2, 2a, 2b, w Rudzie Śląskiej - Goduli
22.11.2005 11:26 SOR.PM.0151-508/05 508/05 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Ślaskiej
22.11.2005 11:23 SOR.PM.0151-507/05 507/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Podlas nr 30 w Rudzie Śląskiej - Goduli
22.11.2005 11:21 SOR.PM.0151-506/05 506/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Żeromskiego 12,12a,12b, w Rudzie Śląskiej - Rudzie
22.11.2005 11:18 SOR.PM.0151-505/05 505/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Joanny 20, 20a, 20b, 20d, 20 e, w Rudzie Śląskiej - Goduli
22.11.2005 11:14 SOR.PM.0151-504/05 504/05 w sprawie nabycia na własność Gminy Miasta Ruda Śląska prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Cisowej (...)
22.11.2005 11:08 SOR.PM.0151-503/05 503/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "budowę osiedla mieszkaniowego, (...)"
22.11.2005 10:52 SOR.PM.0151-502/05 502/05 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 9/99 Prezydenta Miasta w sprawie powolnia Miejskiego Zespołu do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa oraz Zarzadzenia Nr 10 (...)
18.11.2005 15:14 SOR.PM.0151-501/05 501/05 w sprawie wysokości opłaty eksploatacyjnej (innej niż opłata targowa) obowiązującej na targach stałych i czasowych zlokalizowanych na nieruchomościach (...)
18.11.2005 13:44 SOR.PM.0151-500/05 500/05 w sprawie wykonania pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa (...)
17.11.2005 09:55 SOR.PM.0151-499/05 499/05 w sprawie użyczenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej nieruchomości stanowiących własność Miasta Ruda Śląska
15.11.2005 11:16 SOR.PM.0151-498/05 498/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczuciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
15.11.2005 11:13 SOR.PM.0151-497/05 497/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
15.11.2005 11:10 SOR.PM.0151-496/05 496/05 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
15.11.2005 11:08 SOR.PM.0151-495/05 495/05 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska w rejonie ulicy ks. L. Tunkla (...)
15.11.2005 11:03 SOR.PM.0151-494/05 494/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na:" zakup prasy (...)"
15.11.2005 10:52 SOR.PM.0151-493/05 493/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Koncepcję tras rowerowych (...)"
09.11.2005 12:44 DOR.PM.0151-492/05 492/05 w sprawie wydania opinii do Uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej - ul. gen. Józefa Hallera
09.11.2005 12:42 DOR.PM.0151-491/05 491/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Najem i obsługa toalet przenośnych (...)"
09.11.2005 12:39 DOR.PM.0151-490/05 490/05 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie częsci gruntu działki przekazanej w użytkowanie Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...)
03.11.2005 14:22 DOR.PM.0151-488/05 488/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Modrzejewskiego 4, 4A, 4B w Rudzie Śląskiej - Goduli.
03.11.2005 14:19 DOR.PM.0151-487/05 487/05 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych (...)
03.11.2005 14:09 DOR.PM.0151-486/05 486/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lakali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Brzozowej 9, 9A, 9B w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
03.11.2005 14:05 DOR.PM.0151-485/05 485/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego na: "Montaż, eksploatacja, demontaż (...)"
03.11.2005 13:50 DOR.PM.0151-484/05 484/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępownia o udzielenie zamównienia publicznego na: "Przebudowa przyłączy kanalizacji (...)"

1 2 3 4 5 6 następna