Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.02.2008 08:33 PC.PM.0151-634/08 634/08 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania dla osób fizycznych poniesionych kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda Śląska”
27.02.2008 08:22 PC.PM.0151-633/08 633/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do Urzędu Miasta
27.02.2008 08:17 PC.PM.0151-632/08 632/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont budynku Przychodni Rejonowej
25.02.2008 15:01 PC.PM.0151-631/08 631/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „ Wspieranie działań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi
25.02.2008 14:52 PC.PM.0151-630/08 630/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „ Wspieranie działań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi
25.02.2008 14:48 PC.PM.0151-629/08 629/08 w sprawie odrzucenia oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. :Program edukacyjny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie profilaktyki raka szyjki ma
25.02.2008 14:42 PC.PM.0151-628/08 628/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi”
25.02.2008 14:36 PC.PM.0151-627/08 627/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci” dokonanego przez Komisję Konkur
25.02.2008 14:31 PC.PM.0151-625/08 625/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Diabetycy 2008" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem
25.02.2008 14:27 PC.PM.0151-624/08 624/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Rodzina z osobą niepełnosprawną – rodziną świadomą
25.02.2008 14:21 PC.PM.0151-623/08 623/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Katowickiej 151
25.02.2008 14:11 PC.PM.0151-622/08 622/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Miedzyblokowej 20
25.02.2008 11:21 NR PC.PM.0151-621/08 621/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Krasickiego 2A
25.02.2008 11:16 PC.PM.0151-620/08 620/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Krasickiego
25.02.2008 11:08 PC.PM.0151-619/08 619/08 w sprawie sprzedaży w drodze preztragu lokalu mieszkalnego Nr 14 usytuowanego w budynku przy ul. J.Curie 2C w Rudzie Śląskiej
25.02.2008 11:07 PC.PM.0151-618/08 618/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Gierałtowskiego
25.02.2008 11:04 PC.PM.0151-617/08 617/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 31 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego
25.02.2008 11:00 PC.PM.0151-616/08 616/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Krańcowej
25.02.2008 10:56 PC.PM.0151-615/08 615/08 w sprawie określenia zasad korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska,
25.02.2008 10:52 PC.PM.0151-614/08 614/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Katowickiej 151 w rudzie Śląskiej - Bykowinie
25.02.2008 10:48 PC.PM.0151-613/08 613/08 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań likwidatora Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
25.02.2008 10:44 PC.PM.0151-612/08 612/08 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisów z natury majątku znajdującego się w Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
19.02.2008 11:10 PC.PM.0151-611/08 611/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Święta Elżbieta”, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej
19.02.2008 11:07 PC.PM.0151-610/08 610/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7,
19.02.2008 11:05 PC.PM.0151-609/08 609/08 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej,
19.02.2008 11:03 PC.PM.0151-608/08 608/08 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej,
19.02.2008 10:58 PC.PM.0151-607/08 607/08 w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej,
19.02.2008 10:56 PC.PM.0151-606/08 606/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 42 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego,
19.02.2008 10:53 PC.PM.0151-605/08 605/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 17 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego,
19.02.2008 10:51 PC.PM.0151-604/08 604/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 20 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego,
18.02.2008 10:50 PC.PM.0151-603/08 603/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 24 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego,
18.02.2008 10:47 PC.PM.0151-602/08 602/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 41 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Dobrego,
18.02.2008 10:44 PC.PM.0151-601/08 601/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów
18.02.2008 10:40 PC.PM.0151-600/08 600/08 uchylające Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie powołania Komisji Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
18.02.2008 10:37 PC.PM.0151-599/08 599/08 w sprawie ustalenia i wprowadzenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej,
18.02.2008 10:29 PC.PM.0151-598/08 598/08 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjno – socjalizacyjnego
18.02.2008 10:24 PC.PM.0151-597/08 597/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej – Ośrodku dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” prowadzonym przez Caritas Archi
18.02.2008 09:51 PC.PM.0151-596/08 596/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Mi
18.02.2008 09:46 PC.PM.0151-595/08 595/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
18.02.2008 09:41 PC.PM.0151-593/08 593/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ termomodernizację wraz z wymianą stolarki okiennej
18.02.2008 09:36 PC.PM.0151-592/08 592/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wzmocnienie stropu nad piwnicami w budynku MCK w Rudzie Ś
18.02.2008 09:34 PC.PM.0151-591/08 591/08 w sprawie ustalenia jednolitych stawek bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych udzielanych najemcom przy wykupie lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym,
18.02.2008 09:28 PC.PM.0151-590/08 590/08 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z dnia 06.02
06.02.2008 13:58 PC.PM.0151-589/08 589/08 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce wielofunkcyjnej opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej
06.02.2008 13:55 PC.PM.0151-588/08 588/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ utrzymanie zieleni na terenie Miasta Ruda Śląska
06.02.2008 13:47 PC.PM.0151-587/08 587/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi do Śląskiego Parku Przemys
06.02.2008 13:39 PC.PM.0151-586/08 586/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sprzątanie i zimowe utrzymanie chodników i parkingów
06.02.2008 13:34 PC.PM.0151-585/08 585/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej
06.02.2008 13:31 PC.PM.0151-584/08 584/08 w sprawie zgłoszenia do objęcia funkcji członka rady nadzorczej,