Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2004 14:44 142/BF/03 142/BF/03 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego
07.07.2004 14:43 144/BF/03 144/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez pow
07.07.2004 14:43 143/BF/03 143/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 14:42 145/BF/03 145/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 14:41 147/BF/03 147/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 14:41 146/BF/03 146/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. w zakresie realizacji bieżących zadań własnych powiatu
07.07.2004 14:40 148/BF/03 148/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. w zakresie realizacji bieżących zadań własnych powiatu
07.07.2004 14:39 150/BF/03 150/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 14:39 149/BF/03 149/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 14:38 151/BF/03 151/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 14:37 152/BF/03 152/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 14:36 154/BF/03 154/BF/03 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)
07.07.2004 14:36 153/BF/03 153/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 14:35 155/BF/03 155/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 14:34 156/BF/03 156/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 14:33 157/BF/03 157/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez pow
07.07.2004 14:32 158/BF/03 158/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 14:23 159/BF/03 159/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 14:22 160/BF/03 160/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 14:21 161/BF/03 161/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 14:20 163/BF/03 163/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez pow
07.07.2004 14:19 164/BF/03 164/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. (...)
07.07.2004 14:18 165/BF/03 165/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 14:17 166/BF/03 166/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 14:16 167/BF/03 167/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r. (...)
07.07.2004 14:15 168/BF/03 168/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 14:14 169/BF/03 169/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 14:11 170/BF/03 170/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 14:10 171/BF/03 171/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.
07.07.2004 14:09 172/BF/03 172/BF/03 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 r.

1 2 3 4 5 6 następna