Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.02.2017 09:15 SOR.ORG.0151-87/05 87/05 w sprawie utworzenia Funduszu Nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej na rok 2006
03.01.2006 13:12 SOR.ORG.0151-86/05 86/05 w sprawie opracowania projektu „Lokalnej Strategii Zatrudnienia i Promocji Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej"
03.01.2006 13:02 SOR.ORG.0151-85/05 85/05 w sprawie zasad opracowywania i wydawania upoważnień pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych
21.12.2005 11:13 SOR.ORG.0151-84/05 84/05 w sprawie powołania Zespołu ds. informatyzacji Miasta Ruda Śląska
13.12.2005 09:56 SOR.ORG.0151-83/05 83/05 w sprawie uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska
13.12.2005 09:52 SOR.ORG.0151-82/05 82/05 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej
07.12.2005 10:54 SOR.ORG.0151-81/05 81/05 w sprawie wyznaczenia pracownika Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „ Śląskiej Media” Sp. z o. o.
28.11.2005 12:29 SOR.ORG.0151-80/05 80/05 w sprawie określenia zasad dostępu do informacji publicznej
28.11.2005 12:27 SOR.ORG.0151-79/05 79/05 w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze kierownicze i niekierownicze w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
22.11.2005 09:23 SOR.ORG.0151-78/05 78/05 w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt Urzędu Miasta Ruda Śląska
22.11.2005 09:21 SOR.ORG.0151-77/05 77/05 w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
22.11.2005 09:13 SOR.ORG.0151-76/05 76/05 w sprawie wprowadzenia i aktualizacji kart usług dla klientów Urzędu Miasta Ruda Śląska
22.11.2005 09:10 SOR.ORG.0151-75/05 75/05 w sprawie uruchomienia serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
16.11.2005 10:18 SOR.ORG.0151-74/05 74/05 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w MPGM Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej
15.11.2005 11:23 SOR.ORG.0151-73/05 73/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr DOO.ORG.0151-16/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 08.03.2005 r.
15.11.2005 11:21 SOR.ORG.0151-72/05 72/05 w sprawie dostosowania terminologii w aktach prawnych wydanych przez Prezydenta Miasta do terminologii przyjętej w Regulaminie Organizacyjnym
09.11.2005 10:01 DOR.ORG.0151-71/05 71/05 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 5/98 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 Kwietnia w sprawie określenia zasad realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
09.11.2005 09:58 DOR.ORG.0151-70/05 70/05 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 7/97 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 lipca 1997 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. inwestycji, remontów
09.11.2005 09:55 DOR.ORG.0151-69/05 69/05 w sprawie wydania Gminnego Katalogu Firm Miasta Ruda Śląska
09.11.2005 09:53 DOR.ORG.0151-68/05 68/05 w sprawie procedury prowadzonych rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych
09.11.2005 09:49 DOR.ORG.0151-67/05 67/05 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej
28.10.2005 09:51 DOR.ORG.0151-66/05 66/05 w sprawie zmiany zarządzenia nr DOR.ORG.01541-59/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11.10.2005 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjny
27.10.2005 12:41 DOR.ORG.0151-65/05 65/05 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
21.10.2005 08:10 DOR.ORG.0151-64/05 64/05 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
21.10.2005 08:07 DOR.ORG.0151-63/05 63/05 w sprawie wprowadzenia obsługi systemu opisu stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
21.10.2005 08:04 DOR.ORG.0151-62/05 62/05 w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
13.10.2005 10:16 DOR.ORG.0151-61/05 61/05 w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowisko dyrektora - kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej w Rudzie Śląskiej
13.10.2005 10:13 DOR.ORG.0151-60/05 60/05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr DOO.ORG.0151-10/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 lutego 2005 r. z późniejszymi zmianami
12.10.2005 14:56 DOR.ORG.0151-59/05 59/05 w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miejskiego w Rudzie Śląskiej
12.10.2005 14:48 DOR.ORG.0151-58/05 58/05 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej

1 2 3 następna