Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2007 10:41 SOR.ORG.0151-93/06 93/06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne MIasta Ruda Śląska w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku
03.01.2007 10:36 SOR.ORG.0151-92/06 92/06 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. objęcia pomocą rodzin ofiar katastrofy w Kopalni Węgla Kamiennego „Halemba” w Rudzie Śląskiej
03.01.2007 10:29 SOR.ORG.0151-91/06 91/06 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
22.12.2006 11:07 SOR.ORG.0151-90/06 90/06 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
22.12.2006 11:05 SOR.ORG.0151-89/06 89/06 w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
22.12.2006 11:01 SOR.ORG.0151-88/06 88/06 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Funduszu Spójności „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
22.12.2006 10:59 SOR.ORG.0151-87/06 87/06 w sprawie opracowania procedury dotyczącej zawierania i realizacji umów, których stroną jest Miasto Ruda Śląska
18.12.2006 09:50 SOR.ORG.0151-86/06 86/06 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej Wydziału Budżetu i Finansów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda
18.12.2006 09:48 SOR.ORG.0151-85/06 85/06 w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy z uczelniami wyższymi
18.12.2006 09:47 SOR.ORG.0151-84/06 84/06 w sprawie ustalenia procedury podejmowania czynności technicznych w procesie udzielania ulg podatkowych
18.12.2006 09:44 SOR.ORG.0151-83/06 83/06 zmieniające skład Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej
18.12.2006 09:42 SOR.ORG.0151-82/06 82/06 w sprawie powołania liczby zastępców Prezydenta Miasta Ruda Śląska
11.12.2006 07:43 SOR.ORG.0151-81/06 81/06 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
11.12.2006 07:42 SOR.ORG.0151-80/06 80/06 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
11.12.2006 07:40 SOR.ORG.0151-79/06 79/06 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
07.12.2006 12:38 SOR.ORG.0151-78/06 78/06 w sprawie odwołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
07.12.2006 12:36 SOR.ORG.0151-77/06 77/06 w sprawie odwołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
07.12.2006 12:34 SOR.ORG.0151-76/06 76/06 w sprawie odwołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
07.12.2006 12:32 SOR.ORG.0151-75/06 75/06 w sprawie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ruda Śląska na lata 2004-2012,
07.12.2006 12:30 SOR.ORG.0151-74/06 74/06 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
07.12.2006 12:28 SOR.ORG.0151-73/06 73/06 w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
07.12.2006 12:23 SOR.ORG.0151-72/06 72/06 w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
04.12.2006 14:28 SOR.ORG.0151-25/06 25/06 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
04.12.2006 14:25 SOR.ORG.0151-24/06 24/06 zmieniające zasady opracowywania, wydawania i wykonywania aktów prawnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
04.12.2006 14:23 SOR.ORG.0151-23/06 23/06 w sprawie nadzorowania urządzeń kontrolno - pomiarowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
04.12.2006 13:08 SOR.ORG.0151-71/06 71/06 w sprawie przeniesienia części pracowników obsługi technicznej Urzędu Miasta do Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska.
04.12.2006 13:06 SOR.ORG.0151-70/06 70/06 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich archiwum zakładowego
04.12.2006 13:03 SOR.ORG.0151-69/06 69/06 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
04.12.2006 12:59 SOR.ORG.0151-68/06 68/06 w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
04.12.2006 12:57 SOR.ORG.0151-67/06 67/06 w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska

1 2 3 4 następna