Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.07.2017 13:57 PC.ORG.0151-115/08 115/08 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
20.07.2017 12:56 PC.ORG.0151-092/08 092/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-88/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 lutego 2008 w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
23.12.2009 14:25 PC.ORG.0151-150/08 150/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanych w 2009 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
23.12.2009 14:23 PC.ORG.0151-149/08 149/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2009 roku
21.12.2009 14:17 PC.ORG.0151-148/08 148/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
09.01.2009 10:19 PC.ORG.0151-152/08 152/08 w sprawie określenia zasad dotyczących obiegu i kontroli umów oraz wniosków o rejetracje umowy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
05.01.2009 14:28 PC.ORG.0151-151/08 151/08 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
03.12.2008 13:30 PC.ORG.0151-147/08 147/08 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych imprezy zorganizowanej dla pracowników Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska i członków ich rodzin
03.12.2008 13:28 PC.ORG.0151-146/08 146/08 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczki do Wysowej Zdrój zorganizowanej dla pracowników Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska i członków ich rodzin
03.12.2008 13:24 PC.ORG.0151-145/08 145/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.ORG.0151-95/08 Prezydenta Miasta Śląska z dnia 02 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
02.12.2008 09:12 PC.ORG.0151-144/08 144/08 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
24.11.2008 12:07 PC.ORG.0151-143/08 143/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Straży Miejskiej z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
24.11.2008 12:01 PC.ORG.0151-142/08 142/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Budżetu i Finansów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
24.11.2008 11:58 PC.ORG.0151-141/08 141/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Komunikacji z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
24.11.2008 11:53 PC.ORG.0151-140/08 140/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
24.11.2008 11:39 PC.ORG.0151-139/08 139/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Zamówień Publicznych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
24.11.2008 11:37 PC.ORG.0151-138/08 138/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
24.11.2008 11:35 PC.ORG.0151-137/08 137/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Spraw Lokalowych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
14.11.2008 09:06 PC.ORG.0151-136/08 136/08 w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia ogólnego pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
07.11.2008 09:52 PC.ORG.0151-135/08 135/08 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczki do Paryża w okresie od 06.10. do 11.10.2008r. dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska i członków ich rodzin
07.11.2008 09:49 PC.ORG.0151-134/08 134/08 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu Miasta szkołom wyższym prowadzącym na terenie Miasta działalność dydaktyczną w zakresie studiów wyższych, podyplomowych lub doktoranckich
07.11.2008 09:44 PC.ORG.0151-133/08 133/08 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
07.11.2008 09:36 PC.ORG.0151-132/08 132/08 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 01.11.2008r. do 30.04.2009r.
31.10.2008 09:24 PC.ORG.0151-131/08 131/08 w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w przedmiocie nadania nazw czterem rondom na terenie Miasta Ruda Śląska
28.10.2008 13:35 PC.ORG.0151-130/08 130/08 w sprawie zakładowych zasad rachunkowości
15.10.2008 13:40 PC.ORG.0151-129/08 129/08 w sprawie zasad opracowywania, wydawania i wykonywania aktów prawnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
15.10.2008 13:36 PC.ORG.0151-128/08 128/08 w sprawie określenia wewnętrznej procedury udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
08.10.2008 12:24 PC.ORG.0151-127/08 127/08 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
08.10.2008 12:22 PC.ORG.0151-126/08 126/08 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków osób fizycznych o dofinansowanie modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska
08.10.2008 12:21 PC.ORG.0151-125/08 125/08 zmieniające procedurę przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Ruda Śląska

1 2 3 następna