Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.04.2008 13:49 PC.BF.0151-656/08 656/08 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
04.04.2008 13:46 PC.BF.0151-655/08 655/08 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedz
28.03.2008 08:21 PC.PM.0151-654/08 654/08 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta
27.03.2008 14:31 PC.PM.0151-653/08 653/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Oczyszczanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska
27.03.2008 14:28 PC.PM.0151-652/08 652/08 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Mi
20.03.2008 14:52 PC.PM.0151-651/08 651/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu" Organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych od 25 marca do 30 czerwca" dokonanego przez Komisję Konkursową
20.03.2008 14:45 PC.PM.0151-650/08 650/08 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie prezkazania MPGM z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości (...)
20.03.2008 14:42 PC.PM.0151-649/08 649/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
20.03.2008 10:43 PC.PM.0151-648/08 648/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
18.03.2008 10:37 PC.PM.0151-647/08 647/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 'Projekt budowlano - wykonawczy sali gimnastycznej
17.03.2008 11:03 PC.PM.015-645/08 645/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2,
17.03.2008 10:57 PC.PM.0151-644/08 644/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2,
17.03.2008 10:52 PC.PM.0151-643/08 643/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2,
17.03.2008 10:44 NR PC.PM.0151-642/08 642/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska,
17.03.2008 10:37 PC.PM.0151-641/08 641/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przeprowadzenie kampanii reklamowej Miasta
17.03.2008 10:33 PC.PM.0151-640/08 640/08 zmieniające zarządzenia w sprawie odwołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
14.03.2008 09:41 PC.PM.0151-646/08 646/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
10.03.2008 10:16 PC.PM.0151-639/08 639/08 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ promocję Miasta Ruda Śląska poprzez działalność klubu spor
07.03.2008 13:41 PC.PM.0151-637/08 637/08 w sprawie zbycia na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej niezabudowanych nieruchomości gruntowych, ustalenia ceny sprzedaży
07.03.2008 13:38 PC.PM.0151-636/08 636/08 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, zainwestowanej części
07.03.2008 13:34 PC.PM.0151-635/08 635/08 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego położonego w Rudzie Śląskiej
07.03.2008 13:29 PC.PM.0151-634/08 634/08 w sprawie przejęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Korfantegood CTL Maczki - Bór Spółki z o. o. z siedzibą w Sosno
07.03.2008 10:09 PC.PM.0151-638/08 638/08 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) zabudowanej nieruchomości połozonej w Rudzie Śląskiej - Goduli na rzecz Spółki
03.03.2008 09:09 PC.ORG.0151-92/08 92/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.ORG.0151-88/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 02.02.2008 r.w sprawie wprowadzenia zasad wdrażania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzęd