Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.05.2008 12:20 PC.PM.0151-705/08 705/08 w sprawie wdrożenia i działania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO
29.04.2008 12:14 PC.PM.0151-704/08 704/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej,
29.04.2008 11:51 PC.PM.0151-702/08 702/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Projekt budowlano - wykonawczy przystosowania budynku
29.04.2008 11:46 PC.PM.0151-701/08 701/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 r. Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej,
29.04.2008 11:41 PC.PM.0151-700/08 700/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Bałtyckiej w Rudzie
29.04.2008 11:37 PC.PM.0151-699/08 699/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharsk
29.04.2008 11:32 PC.PM.0151-698/08 698/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wzmocnienie stropu nad piwnicami w budynku MCK w Rudzie Ślą
29.04.2008 11:29 PC.PM.0151-697/08 697/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sporządzenie projektu zmian mpzp miasta Ruda Śląska
29.04.2008 11:27 PC.PM.0151-696/08 696/08 w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych
29.04.2008 11:25 PC.PM.0151-695/08 695/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela
29.04.2008 11:20 PC.PM.0151-694/08 694/08 w sprawie nieodpłatnego przekazani majątku komunalnego Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedzieli 51
29.04.2008 11:16 PC.PM.0151-693/08 693/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Szpaków 33
29.04.2008 10:51 PC.PM.0151-692/08 692/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego
28.04.2008 13:47 PC.PM.0151-691/08 691/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przekładka kanalizacji deszczowej...
28.04.2008 13:36 PC.PM.0151-690/08 690/08 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska z siedzibą przy ul. Głównej 11,
28.04.2008 13:31 PC.PM.0151-689/08 689/08 zmieniające zarządzenie nr SOR.PM.0151-372/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.08.2006 r. w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska,
28.04.2008 13:28 PC.PM.0151-688/08 688/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
28.04.2008 13:21 PC.PM.0151-687/08 687/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
28.04.2008 13:17 PC.PM.0151-686/08 686/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
28.04.2008 13:15 PC.PM.0151-685/08 685/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
28.04.2008 13:04 PC.PM.0151-684/08 684/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej
28.04.2008 13:01 PC.PM.0151-683/08 683/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
28.04.2008 12:32 PC.PM.0151-682/08 682/08 w sprawie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
18.04.2008 15:36 PC.PM.0151-681/08 681/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont elewacji budynku mieszkalnego...
18.04.2008 15:33 PC.PM.0151-680/08 680/08 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży"dokonanego przez Komisję Konkursową
18.04.2008 15:31 PC.PM.0151-679/08 679/08 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży"dokonanego przez Komisję Konkursową
18.04.2008 15:29 PC.PM.0151-678/08 678/08 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn. Weekend z rodziną imprezy rodzinne zawody konkursy"dokonanego przez Komisję Konkursową
18.04.2008 15:27 PC.PM.0151-677/08 677/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy”
18.04.2008 15:24 PC.PM.0151-676/08 676/08 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego dla rodzin oraz dzieci i młodzieży" dokonanego przez Komisję Konkursową
18.04.2008 15:22 PC.PM.0151-675/08 675/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży” dokonanego przez Komisję Konkursową
18.04.2008 11:51 PC.PM.0151-674/08 674/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego na zadanie pn: "Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowane
18.04.2008 11:44 PC.PM.0151-673/08 673/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie czynności związanych z obsługą urządzeń elekt
18.04.2008 11:40 PC.PM.0151-672/08 672/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostarczenie licencji na oprogramowanie ochrony sieci komput
18.04.2008 11:32 PC.PM.0151-671/08 671/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-667/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępo
18.04.2008 11:29 PC.PM.0151-670/08 670/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta ruda Śląska,
09.04.2008 14:04 PC.PM.0151-669/08 669/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
09.04.2008 13:58 PC.PM.0151-668/08 668/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
09.04.2008 13:51 PC.PM.0151-667/08 667/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweinia publicznego na: "zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu M
09.04.2008 13:13 PC.PM.0151-666/08 666/08 w sprawie powołania KomisjinPrzetragowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "projekt budowlano-wykonawczy budynku użyteczności publiczn
09.04.2008 13:10 PC.PM.0151-665/08 665/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
09.04.2008 13:08 PC.PM.0151-664/08 664/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
09.04.2008 12:55 PC.PM.0151-662/08 662/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,
09.04.2008 12:53 PC.PM 0151-663/08 663/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
09.04.2008 12:19 PC.PM.0151-661/08 661/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
09.04.2008 12:16 PC.PM.0151-660/08 660/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Rudzie Śląskiej,
09.04.2008 12:07 PC.PM.0151-659/08 659/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej,
09.04.2008 12:01 PC.PM.0151-658/08 658/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej,
08.04.2008 09:46 PC.PM.0151-657/08 657/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bieżące utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej,