Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2008 12:20 PC.PM.0151-743/08 743/08 zmieniające zarządzenie Nr 0151-194/PM/04 z dnia 13.19.2004 r.
02.06.2008 12:16 PC.PM.0151-742/08 742/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-698/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postęp
02.06.2008 12:14 PC.PM.0151-741/08 741/08 w sprawie skrócenia terminu użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW 6048 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska będącej w użytkowaniu wie
02.06.2008 12:10 PC.PM.0151-740/08 740/08 sprawie ujednolicenia terminów użytkowania poprzez przyjęcie terminu uśrednionego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych: KW 5030, KW 5085, KW 5086, KW 5087, KW 522
02.06.2008 12:07 PC.PM.0151-739/08 739/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Lipowej 2,2A w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.
02.06.2008 12:04 PC.PM.0151-738/08 738/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Gierałtowskiego nr 3, 3A, 3B w Rudzie Śląskiej Rudzie,
02.06.2008 12:01 PC.PM.0151-737/08 737/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-717/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
02.06.2008 11:44 PC.PM.0151-736/08 736/08 zmieniające zarządzenie Nr PC.PM.0151-724/08 Prezydena Miasta Ruda Ślaska z dnia 19 maja 2008 w sprawie powołania Komisji Przetragowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
02.06.2008 11:35 PC.PM>0151- 735/08 w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Zajęczej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego,
29.05.2008 11:25 PC.PM.0151-734/08 734/08 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego
29.05.2008 11:21 PC.PM.0151-733/08 733/08 w sprawie powołania Pełnomocnika oraz zespołu Monitorującego ds. Rewitalizacji
29.05.2008 11:16 PC.PM.0151-732/08 732/08 w sprawie niezabudowanej nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. bukowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami mpzp
26.05.2008 14:18 PC.PM.0151-726/08 726/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola
26.05.2008 14:08 PC.PM.0151-723/08 723/08 w sprawie powołania Zespołu opracowującego Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
26.05.2008 14:08 PC.PM.0151-724/08 724/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 7 w Rudzie Śl
26.05.2008 14:06 PC.PM.0151-725/08 725/08 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci słuzebności drogi, obciążającego działkę Nr 4527/193 o pow. 384 stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śłąska
26.05.2008 11:11 PC.PM.0151-731/08 731/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy
26.05.2008 11:07 PC.PM.0151-730/08 730/08 sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Rudzkiej na rzecz Śląskiego Parku Przemysłowego Sp.
26.05.2008 10:45 PC.PM.0151-729/08 729/08 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,
26.05.2008 10:23 PC.PM.0151-728/08 728/08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr PC.PM.0151-705/08 Prezydenta MIasta Ruda Śląska z dnia 28.04.2008 r. w sprawie wdrożenia i działania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem
26.05.2008 10:16 PC.PM.0151-727/08 727/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej
20.05.2008 13:55 PC.PM.0151-722/08 722/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności położonej na niej części budynku mieszkalnego przy ul. Kuku
20.05.2008 13:48 PC.PM.0151-721/08 721/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
20.05.2008 13:38 PC.PM.0151-720/08 720/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Remont pokrycia dachowego
19.05.2008 13:03 PC.PM.0151-718/08 718/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego oraz pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowskich G
15.05.2008 13:33 PC.PM.0151-719/08 719/08 w sprawie komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
15.05.2008 11:26 PC.PM.0151-717/08 717/08 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „remont pokrycia dachowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 47 przy
15.05.2008 11:21 PC.PM.0151-716/08 716/08 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta w Rudzie Śl
15.05.2008 11:17 PC.PM.0151-715/08 715/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
06.05.2008 10:44 PC.PM.0151-714/08 714/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Na Łąkach z przeznaczeniem pod zabudowę
06.05.2008 10:41 PC.PM.0151-713/08 713/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Pawłowskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustalenia mpzp
06.05.2008 10:37 PC.PM.0151-712/08 712/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. Jankowskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami mpzp
06.05.2008 10:34 PC.PM.0151-711/08 711/08 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Bzów z przeznaczeniem pod budo
06.05.2008 10:31 PC.PM.0151-710/08 710/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zadanie 1 :Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej
06.05.2008 10:28 PC.PM.0151-709/08 709/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup samochodu służbowego do Urzędu Miasta
06.05.2008 10:25 PC.PM.0151-708/08 708/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-672/08 Prezydebta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowa
06.05.2008 10:23 PC.PM.0151-707/08 707/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowneiania publicznego na: „remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi
06.05.2008 10:21 PC.PM.0151-706/08 706/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Wykonanie robót budowlano – elektrycznych