Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2008 15:26 PC.PM.0151-817/08 817/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje programu „Organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku” dokonanego przez Komisję Konkursową
07.07.2008 15:23 PC.PM.0151-816/08 816/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Prezprowadzenie nadzorów branżowych
07.07.2008 15:14 PC.PM.0151-815/08 815/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci spacjalnej troski
07.07.2008 15:12 PC.PM.0151-814/08 814/08 sprawie określenia procedury postępowania i warunków sprzedaży materiałów budowlanych odzyskiwanych z hałd pohutniczych i pokopalnianych,
07.07.2008 15:10 PC.PM.0151-813/08 813/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont boiska wielofunkcyjnego
07.07.2008 15:05 PC.PM.0151-812/08 812/08 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola
07.07.2008 15:01 PC.PM.0151-811/08 811/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usługi w zakresie utrzymania zieleni
07.07.2008 14:58 PC.PM.0151-810/08 810/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Kierownika Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
07.07.2008 14:54 PC.PM.051-809/08 809/08 sprawie: zawarcia umowy o przedłużenie wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 575/112 o powierzchni 257 m2 położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
07.07.2008 14:51 PC.PM.0151-807/08 807/08 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców
27.06.2008 12:49 PC.PM.0151-806/08 806/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
27.06.2008 12:46 PC.PM.0151-804/08 804/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
27.06.2008 12:45 PC.PM.0151-805/08 805/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
27.06.2008 12:43 PC.PM.0151-803/08 803/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
27.06.2008 12:41 PC.PM.0151-802/08 802/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląs
27.06.2008 12:39 PC.PM.0151-801/08 801/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
27.06.2008 12:36 PC.PM.0151-800/08 800/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
27.06.2008 12:29 PC.PM.0151-799/08 799/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
27.06.2008 12:28 PC.PM.0151-798/08 798/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
27.06.2008 12:25 PC.PM.0151-796/08 796/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
27.06.2008 12:23 PC.PM.0151-795/08 795/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarn
27.06.2008 12:20 PC.PM.0151-794/08 794/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiel
27.06.2008 12:18 PC.PM.0151-793/08 793/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
27.06.2008 12:13 PC.PM.0151-792/08 792/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
27.06.2008 11:59 PC.PM.0151-791/08 791/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej,
27.06.2008 11:57 PC.PM.0151-790/08 790/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
27.06.2008 11:54 PC.PM.0151-789/08 789/08 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie pozbawienia drogi powiatowej ulicy Kosmonautów w Knurowie – droga powiatowa Nr 2982S
27.06.2008 11:51 PC.PM.0151-788/08 788/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wykonanie
27.06.2008 11:45 PC.PM.0151-787/08 787/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na.: Zmiana elewacji północnej (frontowej)
27.06.2008 11:41 PC.PM.0151-786/08 786/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego
27.06.2008 11:39 PC.PM.0151-785/08 785/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóeniania publicznego na: Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Bałtyckiej
27.06.2008 11:35 PC.PM.0151-784/08 784/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zimowe utrzymanie dróg I i II kolejności na terenie miasta
27.06.2008 11:32 PC.PM.0151-783/08 783/08 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
27.06.2008 11:27 PC.PM.0151-782/08 782/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneiania publicznego na: 'Remont posadzek w budynku Gimnazjum Nr 9
27.06.2008 11:23 PC.PM.0151-781/08 781/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisk
27.06.2008 11:20 PC.PM.0151-780/08 780/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-734/08 z dnia 26.05.2008 r. w sprawie powołania KOmisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania publicznego na udzielenie zamówie
27.06.2008 11:18 PC.PM.0151-779/08 779/08 zmieniające zarządzenie Nr PC.PM.0151-653/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25.03.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
27.06.2008 11:16 PC.PM.0151-778/08 778/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prezprowadzenia postępowania o udzielnie zamóeniania publicznego na: "Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 30
27.06.2008 11:14 PC.PM.0151-777/08 777/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 1 mieszczącego się w budynku przy ul. Radoszowskiej 110
27.06.2008 11:10 PC.PM.0151-776/08 776/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na nich fragmentu mieszkalnego
25.06.2008 11:08 PC.PM.0151-775/08 775/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetragowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym przeniesieniem położonej na niej fragmentu budynku mieszkalnego wielororodzinnego
19.06.2008 13:50 PC.PM.0151-774/08 774/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
19.06.2008 13:43 PC.PM.0151-773/08 773/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
19.06.2008 13:41 PC.PM.0151-772/08 772/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
19.06.2008 13:39 PC.PM.0151-771/08 771/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Lipa 3
19.06.2008 13:37 PC.PM.0151-770/08 770/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
19.06.2008 13:35 PC.PM.0151-769/08 769/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Podlas 34
19.06.2008 13:33 PC.PM.0151-768/08 768/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
19.06.2008 13:31 PC.PM.0151-767/08 767/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
19.06.2008 13:24 PC.PM.0151-766/08 766/08 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibąprzy ul. Lipa 2

1 2 następna