Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.08.2008 10:13 PC.PM.0151-890/08 890/08 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
29.08.2008 10:06 PC.PM.0151-889/08 889/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweniania publicznego na zadanie pn. :Opracowanie dokumentacji projektowej remontu
29.08.2008 09:52 PC.PM.0151-888/08 888/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Opracowanie analiz przedrealizacyjnych projektu
29.08.2008 09:39 PC.PM.0151-887/08 887/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Inwentaryzację sieci uzbrojenia terenu
29.08.2008 09:36 PC.PM.0151-886/08 886/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie remontu nawierzchni boiska szkolnego ZS Nr 1
29.08.2008 09:34 PC.PM.0151-885/08 885/08 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze technicznej,
22.08.2008 10:46 PC.PM.0151-884/08 884/08 w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń
20.08.2008 14:21 PC.PM.0151-883/08 883/08 w sprawie uznania Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 za zlikwidowaną zgodnie z uchwałą Nr 425/XXI/2008
20.08.2008 14:19 PC.PM.0151-882/08 -882/08 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej z dnia 11 sierpnia 2008 r.,
20.08.2008 14:18 PC.PM.0151-881/08 881/08 zmieniające Zarządzenia nr PC.PM.0151-823/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
20.08.2008 14:14 PC.PM.0151-880/08 880/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Częściowe utwardzenie placu szkolnego z kanalizacją
20.08.2008 14:10 PC.PM.0151-879/08 879/08 zmieniające Zarządzenia nr PC.PM.0151-835/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
12.08.2008 12:47 PC.PM.0151-878/08 878/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia
12.08.2008 12:46 PC.PM.0151-877/08 877/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu zamknięcia likwidacji na dzień 31.07.2008 r. Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w (...).
12.08.2008 12:45 PC.PM.0151-876/08 876/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont części pomieszczeń w budynku Przychodni Rejo
12.08.2008 12:44 PC.PM.0151-875/08 875/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek rowerow
12.08.2008 12:42 PC.PM.0151-874/08 874/08 zmieniające Zarządzenie nr PC.PM.0151-838/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania ...
08.08.2008 09:11 PC.PM.0151-873/08 873/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151- 818/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
06.08.2008 11:59 PC.PM.0151-872/08 872/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont pomieszczeń budynku Młodzieżowego Domu ...
05.08.2008 15:22 871/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Bałtyckiej w Rudzie..
05.08.2008 15:21 PC.PM.0151-870/08 870/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie odwodnienia oraz nawierzchni ...
05.08.2008 15:19 PC.PM.0151-869/08 869/08 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmujących działki nr 1137/65, nr 990/3 i nr 927/51 o łącznej powierzchni 4513 m2 na nieruchomości gruntowe...
05.08.2008 15:17 PC.PM.0151-868/08 868/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr SOR.PM.0151-293/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne..
05.08.2008 15:15 PC.PM.0151-867/08 867/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach
05.08.2008 15:14 PC.PM.0151-866/08 866/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wg bilansu rozpoczęcia likwidacji na dzień 01.05.2008 r. Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie ...