Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2008 11:12 PC.PM.0151-941/08 941/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba
03.10.2008 11:10 PC.PM.0151-940/08 940/08 sprawie zawarcia umowy o przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 851/16 o powierzchni 1040 m2 położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy 7-7B
03.10.2008 11:08 PC.PM.0151-939/08 939/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej budynku mieszkalnego
03.10.2008 11:05 PC.PM.0151-938/08 938/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "rekonstrukcję szczegółowej geodezyjnej osnowy
03.10.2008 10:53 PC.PM.0151-937/08 937/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie geodezyjnego określenia objętości masy hałd pocynkowy
03.10.2008 10:47 PC.PM.0151-936/08 936/08 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńs
03.10.2008 10:44 PC.PM.0151-935/08 935/08 w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskie,
03.10.2008 10:41 Zarządzeni NR PC.PM.0151-934/0 934/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Czarnoleśnej 2 NIedurnego 43,45,45A,45B w Rudzie Śląksiej
25.09.2008 13:45 PC.PM.0151-933/08 933/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 23 usytuowanego w budynku przy ul. Solskiego 6
25.09.2008 13:42 PC.PM.0151-932/08 932/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Kochłowickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami mpzp
25.09.2008 13:40 PC.PM.0151-931/08 931/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami mpzp
25.09.2008 13:37 PC.PM.0151-930/08 930/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami mpzp
25.09.2008 13:35 PC.PM.0151-929/08 929/08 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących włsność lub przemiot uzytkowania wieczystego SP
25.09.2008 13:32 PC.PM.0151-928/08 928/08 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Jaronia z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami mpzp
25.09.2008 13:29 PC.PM.0151-927/08 927/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 9 położonego w zespole 12 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności
25.09.2008 13:24 PC.PM.0151-926/08 926/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienis publicznego na: Modernizacja infrastruktury sportowej przy Gimnazjum Nr 2
25.09.2008 13:20 PC.PM.0151-925/08 925/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku przy ul. Krasińskiego 3 w Rudzie Śląskiej
25.09.2008 13:18 PC.PM.0151-924/08 924/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. 1 Maja 318 w Rudzie Śląkskiej
25.09.2008 13:16 PC.PM.0151-923/08 923/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 17 położonego w zespole 10 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności
25.09.2008 13:14 PC.PM.0151-922/08 922/08 w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta,
25.09.2008 13:11 PC.PM.0151-921/08 921/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 26 położonego w zespole 8 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Solidarności
25.09.2008 11:27 PC.PM.0151-920/08 920/08 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 8 położonego w zespole 12 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Żeromskiego z jednnoczesnym
25.09.2008 11:12 PC.PM.0151-919/08 919/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweinaia publicznego na: "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ścieżek
25.09.2008 11:09 PC.PM.0151-918/08 918/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na nich budynku mieszkalnego
25.09.2008 11:02 PC.PM.0151-917/08 917/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonej
25.09.2008 10:59 PC.PM.0151-916/08 916/08 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonej na niej częśći budynku mieszkalnego
19.09.2008 09:22 PC.PM.0151-915/08 915/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-870/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowan
19.09.2008 09:19 PC.PM.0151-914/08 914/08 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.PM.0151 – 723/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie powołania Zespołu opracowującego Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
19.09.2008 09:17 PC.PM.0151-913/08 913/08 zmieniające Zarządzenia Nr PC.PM.0151-905/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
11.09.2008 12:14 PC.PM.0151-912/08 912/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przerowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Przebudowa dachu budynku przy ul. Tołstoja 11

1 2 następna