Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.10.2008 13:57 PC.PM.0151-983/08 983/08 zmieniające zarządzenie nr SOR.ORG.0151-45/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 września 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konserwatorsko-Restauratorskiej Miasta Ruda Śląska
31.10.2008 13:55 PC.PM.0151-982/08 982/08 w sprawie przekwalifikowywania lokali mieszkalnych na lokale socjalne z jednoczesnym pozostawieniem lokatorów w ich dotychczasowych mieszkaniach,
31.10.2008 10:57 PC.PM.0151-981/087 981/087 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 mieszczącego się w budynku położonym przy pl. Chopina nr 4 w Rudzie Śląskiej – Rudzie,
31.10.2008 10:53 PC.PM.0151-980/08 980/08 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
31.10.2008 10:49 PC.PM.0151-979/08 979/08 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
31.10.2008 10:46 PC.PM.0151-978/08 978/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża nr 2,4,6 w rudzie Śląskiej- Bielszowicach
31.10.2008 10:43 PC.PM.0151-976/08 976/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Jana Gierałtowskiego 16,16A,16B w Rudzie Śląskiej
31.10.2008 10:40 PC.PM.0151-975/08 975/08 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Równoległej nr 9, 9A,9B w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach,
31.10.2008 10:37 PC.PM.0151-974/08 974/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego 12 położonego w zespole garażowym
31.10.2008 10:27 PC,PM.0151-973/08 973/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
31.10.2008 10:23 PC.PM.0151-972/08 972/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Dozorowanie obiektów po byłej KWK "Wawel"
31.10.2008 10:03 PC.PM.0151-971/08 971/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Przebudowa i rozbudowa budynku technicznego na ZAZ
31.10.2008 09:54 PC.PM.0151-970/08 970/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Dostosowanie budynku wielordzinnego do obowiązujących
31.10.2008 09:50 PC.PM.0151-969/08 969/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont muru oporowego i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych
31.10.2008 09:46 PC.PM.0151-968/08 968/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa budynku przy ul. Osiedlowej 6 w Rudzie Śląskiej
31.10.2008 09:39 PC.PM.0151-967/08 967/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Selektywną zbiórkę odpadów na terenie Miasta
31.10.2008 09:33 PC.PM.0151-966/08 966/08 w sprawie: przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład Rodzinnego Ogrodu Dzi
31.10.2008 09:29 PC.PM.0151-965/08 965/08 w sprawie powołania Zespołu ds. przejęcia do zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja 32 zabudowanej budynkiem byłego Młodzieżowego Klubu Górniczego
23.10.2008 10:11 PC.PM.0151-964/08 964/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienaia publicznego na zadanie pn.: Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów
23.10.2008 10:08 PC.PM.0151-963/08 963/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Obsługę wydawniczą gazety o charakterze miesięcznika
23.10.2008 10:05 PC.PM.0151-962/08 962/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej z przeznaczeniem pod zabudowę
23.10.2008 09:53 PC.PM.0151-961/08 961/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej
23.10.2008 09:50 PC.PM.0151-960/08 960/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmóewienia publicznego na zadanie pn.: "wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
23.10.2008 09:48 PC.PM.0151-959/08 959/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Bałtyckiej
23.10.2008 09:41 PC.PM.0151-958/08 958/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-423/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 października 2007 roku w sprawie powołania Zespołu i ustalenia procedury ds. wdrażania i monitorowania
17.10.2008 08:51 PC.PM.0151-957/08 957/08 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekaznia Miejskiemu (...)
15.10.2008 14:32 PC.PM.0151-956/08 956/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: :Montaż, eksploatację demontaż i magazynowanie dekoracyjnych
15.10.2008 14:30 PC.PM.0151-955/08 955/08 w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 13
15.10.2008 14:27 PC.PM.0151-954/08 954/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont elewacji budynku mieszkalnego
15.10.2008 14:22 PC.PM.0151-952/08 952/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie poetępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
15.10.2008 14:20 PC.PM.0151-953/08 953/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa osiedla mieszkaniowego
15.10.2008 14:16 PC.PM.0151-951/08 951/08 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Na Łąkach z przeznaczeniem pod zabudowę
08.10.2008 12:51 PC.PM.0151-950/08 950/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Sprusa nr 8 w Rudzie Śląskiej - Rudzie.
08.10.2008 12:49 PC.PM.0151-949/08 949/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Zwycięstwa nr 6, 6A w Rudzie Śląskiej – Rudzie,
08.10.2008 12:48 PC.PM.0151-948/08 948/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Ogrodowej nr 11 w Rudzie Śląskiej – Rudzie,
08.10.2008 12:46 PC.PM.0151-947/08 947/08 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Armii Krajowej
08.10.2008 12:39 PC.PM.0151-946/08 946/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
08.10.2008 12:37 PC.PM.0151-945/08 945/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont elewacji budynku mieszkalnego
08.10.2008 12:33 PC.PM.0151-944/08 944/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont elewacji budynku mieszkalnego
08.10.2008 12:30 PC.PM.0151-943/08 943/08 w sprawie wykonania uchwały nr 612/XXXI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.09.2008 r. dotyczącej wniesienia nowych udziałów do spółki pod firmą Spółka Celowa Kompleks Basenów
08.10.2008 12:27 PC.PM.0151-942/08 942/08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodenizacja budynku Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej