Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2008 13:30 PC.ORG.0151-147/08 147/08 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych imprezy zorganizowanej dla pracowników Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska (...)
03.12.2008 13:28 PC.ORG.0151-146/08 146/08 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczki do Wysowej Zdrój zorganizowanej dla pracowników Gospodarstwa Pomocniczego,
03.12.2008 13:24 PC.ORG.0151-145/08 145/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.ORG.0151-95/08 Prezydenta Miasta Śląska z dnia 02 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta
02.12.2008 09:12 PC.ORG.0151-144/08 144/08 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska,
24.11.2008 12:07 PC.ORG.0151-143/08 143/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Straży Miejskiej z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
24.11.2008 12:01 PC.PM.0151-142/08 142/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Budżetu i Finansów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta
24.11.2008 11:58 PC.ORG.0151-141/08 141/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Komunikacji z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta
24.11.2008 11:53 PC.ORG.0151-140/08 140/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z archiwum zakładoweg w Urzędzie Miast
24.11.2008 11:39 PC.ORG.0151-139/08 139/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Zamówień Publicznych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta
24.11.2008 11:37 PC.ORG.0151-138/08 138/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta
24.11.2008 11:35 PC.ORG.0151-137/08 137/08 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Spraw Lokalowych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
14.11.2008 09:06 PC.ORG.0151-136/08 136/08 w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia ogólnego pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
07.11.2008 09:52 PC.ORG.0151-135/08 135/08 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczki do Paryża w okresie od 06.10. do 11.10.2008r. dla pracowników Urzędu Miasta Ruda (...)
07.11.2008 09:49 PC.ORG.0151-134/08 134/08 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia trybu postępowaniao udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu MIasta szkołom wyższym prowadzącym na terenie Miasta działaność dydaktyczną
07.11.2008 09:44 PC.ORG.0151-133/08 133/08 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
07.11.2008 09:36 PC.ORG.0151-132/08 132/08 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 01.11.2008r. do 30.04.2009r.