Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.12.2009 12:24 PC.BF.0151-895/08 895/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
24.12.2009 12:23 PC.BF.0151-894/08 894/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
24.12.2009 12:21 PC.BF.0151-893/08 893/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r.
24.12.2009 12:18 PC.BF.0151-892/08 892/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
24.12.2009 12:17 PC.BF.0151-891/08 891/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczący przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
24.12.2009 12:14 PC.BF.0151-890/08 890/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
24.12.2009 12:12 PC.BF.0151-889/08 889/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
24.12.2009 12:06 PC.BF.0151-888/08 888/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
24.12.2009 12:03 PC.BF.0151-887/08 887/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałam i paragrafami,
24.12.2009 12:00 PC.BF.0151-886/08 886/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r.
24.12.2009 11:58 PC.BF.0151-885/08 885/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
24.12.2009 11:54 PC.BF.0151-884/08 884/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
24.12.2009 11:50 PC.BF.0151-883/08 883/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
24.12.2009 11:47 PC.BF.0151-882/08 882/08 w sprawie szczegółowego podziału planu dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na 2009 r.
08.01.2009 15:19 PC.BF.0151-907/08 907/08 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na I kwartał 2009 r.
08.01.2009 15:17 PC.BF.0151-906/08 906/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych
08.01.2009 13:22 PC.BF.0151-904/08 904/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.01.2009 13:18 PC.BF.0151-903/08 903/08 w sprawie wykonania Uchwały Nr 701/XXXVII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008
08.01.2009 12:54 PC.BF.0151-902/08 902/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i zadaniami.
08.01.2009 12:47 PC.BF.0151-900/08 900/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
05.01.2009 15:15 PC.BF.0151-905/08 905/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.01.2009 15:13 PC.BF.0151-905/08 905/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.01.2009 12:51 PC.BF.0151-901/08 901/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r.
05.01.2009 12:44 PC.BF.0151-899/08 899/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
05.01.2009 12:43 PC.BF.0151-898/08 898/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
05.01.2009 12:39 PC.BF.0151-897/08 897/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez pow
05.01.2009 12:31 PC.BF.0151-896/08 896/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
23.12.2008 14:32 PC.BF.0151-881/08 881/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
23.12.2008 14:31 PC.BF.0151-880/08 880/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
23.12.2008 14:20 PC.BF.0151-879/08 879/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,

1 2 3 następna