Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.06.2009 12:42 PC.PM.0151-1300/09 1300/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 282 w Rudzie Śląskiej”
08.06.2009 12:37 PC.PM.0151-1299/09 1299/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Piotra Niedurnego 24-26 w Rudzie Śląskiej”
08.06.2009 12:34 PC.PM.0151-1298/09 1298/09 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2008 r. nr PC.PM.0151-1063/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Kaszubskiej nr 5 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
28.05.2009 15:14 PC.PM.0151-1297/09 1297/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
28.05.2009 15:11 PC.PM.0151-1296/09 1296/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 2 w Rudzie Śląskiej”
28.05.2009 15:10 PC.PM.0151-1295/09 1295/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 mieszczącego się w budynku przy ulicy Radoszowskiej nr 108 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
28.05.2009 15:08 PC.PM.0151-1294/09 1294/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul. Kłodnickiej 91 w Rudzie Śląskiej”
28.05.2009 15:05 PC.PM.0151-1293/09 1293/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Termomodernizacja budynku gimnazjum nr 5 przy ul. Bytomskiej 1 w Rudzie Śląskiej”
28.05.2009 15:00 PC.PM.0151-1292/09 1292/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-1243/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04 maja 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup, dostawę, instalację, konfigurację sprzętu komputerowego wraz z konfiguracją istniejącej infrastruktury sieciowej”
28.05.2009 14:58 PC.PM.0151-1291/09 1291/09 w sprawie określenia procentowego udziału poszczególnych elementów w stawce czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
28.05.2009 14:58 PC.PM.0151-1290/09 1290/09 w sprawie nabycia od Klubu Sportowego „SLAVIA” Ruda Śląska z siedzibą w Rudzie Śląskiej w drodze wykupu prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego, położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pawła obejmującego działkę 972/21 o powierzchni 5217 m2, obręb Orzegów, k.m.3
28.05.2009 14:54 PC.PM.0151-1289/09 1289/09 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej nr 20, 20A, 20B w Rudzie Śląskiej – Rudzie
28.05.2009 14:50 PC.PM.0151-1288/09 1288/09 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Karola Goduli nr 7 w Rudzie Śląskiej – Goduli
28.05.2009 14:47 PC.PM.0151-1287/09 1287/09 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16.03.2009 r. nr PC.PM.0151-1176/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 3 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Szyb Zofii
28.05.2009 14:35 PC.PM.0151-1286/09 1286/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ballestremów 16
28.05.2009 14:33 PC.PM.0151-1285/09 1285/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34
28.05.2009 14:32 PC.PM.0151-1284/09 1284/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
28.05.2009 14:31 PC.PM.0151-1283/09 1283/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
28.05.2009 14:28 PC.PM.0151-1282/09 1282/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
28.05.2009 14:26 PC.PM.0151-1281/09 1281/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
28.05.2009 14:24 PC.PM.0151-1280/09 1280/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 3
28.05.2009 14:22 PC.PM.0151-1279/09 1279/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
28.05.2009 14:07 PC.PM.0151-1278/09 1278/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
28.05.2009 14:05 PC.PM.0151-1277/09 1277/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Gierałtowskiego 29
28.05.2009 14:02 PC.PM.0151-1276/09 1276/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
28.05.2009 13:48 PC.PM.0151-1275/09 1275/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12
28.05.2009 13:45 PC.PM.0151-1274/09 1274/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
28.05.2009 13:42 PC.PM.0151-1273/09 1273/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
25.05.2009 12:30 PC.PM.0151-1272/09 1272/09 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności drogi, obciążającego część działki nr 560/230 o pow. 1826 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Rudzie Śląska, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 551/231 o pow. 5038 m2
25.05.2009 12:26 PC.PM.0151-1271/09 1271/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szafranka 4 w Rudzie Śląskiej – Chebziu”
25.05.2009 12:17 PC.PM.0151-1270/09 1270/09 zmieniające zarządzenie nr PC.PM.0151-1201/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 marca 2009 w sprawie przekazania dotychczasowego wyposażenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
25.05.2009 12:13 PC.PM.0151-1269/09 1269/09 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w zarządzanie nieruchomości będących w posiadaniu miasta Ruda Śląska, a nie obciążonych nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem ustanowionym na czas nieoznaczony na rzecz jednoosobowej spółki miasta Ruda Śląska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. z późniejszymi zmianami
25.05.2009 12:04 PC.PM.0151-1268/09 1268/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowaniamo udzielenie zamówienia publicznego na: Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej 7 w Rudzie Śląskiej”
25.05.2009 11:59 PC.PM.0151-1267/09 1267/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Określenie granic i powierzchni nieruchomości, które przeszły na własność Skarbu Państwa lub własność jednostki samorządu terytorialnego w części zajętej pod drogi publiczne – w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. i innych tytułów oraz w przypadkach uzasadnionych, poprzedzenie tych pomiarów rozgraniczeniem”
25.05.2009 11:56 PC.PM.0151-1266/09 1266/09 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie pomiędzy ulicami 1-go Maja i Jadwigi Śląskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
25.05.2009 11:32 PC.PM.0151-1265/09 1265/09 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy 1-go Maja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
25.05.2009 11:26 PC.PM.0151-1264/09 1264/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gliwickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
25.05.2009 11:22 PC.PM.0151-1263/09 1263/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej u zbiegu ulic Józefa Janty i Aleksandra Puszkina z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
25.05.2009 11:20 PC.PM.0151-1262/09 1262/09 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Mikołaja Reja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
25.05.2009 11:10 PC.PM.0151-1261/09 1261/09 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Mikołaja Reja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
25.05.2009 11:07 PC.PM.0151-1260/09 1260/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej"
25.05.2009 11:03 PC.PM.0151-1259/09 1259/09 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ulicy Wojciecha Korfantego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
25.05.2009 11:00 PC.PM.0151-1258/09 1258/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przebudowa i rozbudowa budynku „A” Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej ul. Główna 11 dla potrzeb zakładu pielęgnacyjno –opiekuńczego”
25.05.2009 10:55 PC.PM.0151-1257/09 1257/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingów w Rudzie Śląskiej”
15.05.2009 13:13 PC.PM.0151-1253/09 1253/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
15.05.2009 13:03 PC.PM.0151-1256/09 1256/09 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
15.05.2009 13:01 PC.PM.0151-1255/09 1255/09 w sprawie wysokości opłaty eksploatacyjnej (innej niż opłata targowa) obowiązującej na targowiskach stałych i czasowych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska
15.05.2009 13:00 PC.PM.0151-1254/09 1254/09 zmieniające Zarządzenie w sprawie wdrożenia i działania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO
15.05.2009 12:57 PC.PM.0151-1252/09 1252/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
15.05.2009 12:56 PC.PM.0151-1251/09 1251/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej

1 2 3 4 5 następna