Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.01.2009 13:09 PC.PM.0151-1107/09 1107/09 w sprawie wyrażenia zgody na czasowe przeniesienie oddziału Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
28.01.2009 13:07 PC.PM.0151-1106/09 1106/09 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na czasowe przeniesienie siedziby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
28.01.2009 11:58 PC.PM.0151-1105/09 1105/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb ...
28.01.2009 11:57 PC.PM.0151-1104/09 1104/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ remont elewacji zabytkowej szkoły zlokalizowanej przy ul. Ja
28.01.2009 11:56 PC.PM.0151-1103/09 1103/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ remont elewacji zabytkowej szkoły zlokalizowanej ...
28.01.2009 11:54 PC.PM.0151-1102/09 1102/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.
28.01.2009 11:53 PC.PM.0151-1101/09 1101/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont elewacji północno – zachodniej i północno..
28.01.2009 11:50 PC.PM.0151-1100/09 1100/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego
28.01.2009 11:49 PC.PM.0151-1099/09 1099/09 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rudzie Śląskiej
28.01.2009 11:48 PC.PM.0151-1098/09 1098/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 05 mieszczącego się w budynku przy ulicy Kamiennej nr 31A w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
28.01.2009 11:47 PC.PM.0151-1097/09 1097/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu ko
28.01.2009 11:39 PC.PM.0151-1096/09 1096/09 zmieniające Zarządzenia nr PC.PM.0151-1053/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia ...
20.01.2009 13:55 PC.PM.0151-1095/09 1095/09 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicach Piaskowej i Nowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowani
20.01.2009 13:53 PC.PM.0151-1094/09 1094/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "System sterowania ruchem i sygnalizacją świetlną
20.01.2009 13:50 PC.PM.0151-1093/09 1093/09 w sprawie ustalenia i wprowadzenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
20.01.2009 13:48 PC.PM.0151-1092/09 1092/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy zbiegu ulic Antoniego Nowary i
20.01.2009 13:46 PC.PM.0151-1091/09 1091/09 w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków finansowych sprzętu medycznego Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
20.01.2009 13:44 PC.PM.0151-1090/09 1090/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonego na niej fragmentu budynku
20.01.2009 13:41 PC.PM.0151-1089/09 1089/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem
20.01.2009 13:38 PC.PM.0151-1086/09 1086/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu rozwijania umiejętności
20.01.2009 13:35 PC.PM.0151-1088/09 1088/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości społecznej dokonanego przez Komisję Konkursową
20.01.2009 13:33 PC.PM.0151-1087/09 1087/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu poradnictwa obywatelskiego
20.01.2009 13:26 PC.PM.0151-1085/09 1085/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara
20.01.2009 13:12 PC.PM.0151-1084/09 1084/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu
20.01.2009 13:10 PC.PM.0151-1083/09 1083/09 w sprawie zasad dofinansowania w 2009 r. doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
20.01.2009 13:08 PC.PM.0151-1082/09 1082/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży,
20.01.2009 13:07 PC.PM.0151-1081/09 1081/09 w sprawie odrzucenia ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk
20.01.2009 13:03 PC.PM.0151-1080/09 1080/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk
20.01.2009 12:38 PC.PM.0151-1079/09 1079/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
20.01.2009 12:35 PC.PM.0151-1078/09 1078/09 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w rudzie Śląskiej - Wirku
20.01.2009 12:33 PC.PM.0151-1077/09 1077/09 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Zwycięstwa nr 2 w Rudzie Śląskiej – Rudzie,
20.01.2009 09:30 PC.PM.0151-1076/09 1076/09 w sprawie powołania Komisji ds. restrukturyzacji lecznictwa zamkniętego w Rudzie Śląskiej
20.01.2009 09:28 PC.PM.0151-1075/09 1075/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku
20.01.2009 09:26 PC.PM.0151-1074/09 1074/09 zmieniające Zarządzenie w sprawie wdrożenia i działania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO,
20.01.2009 09:08 PC.PM.0151-1073/09 1073/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Olszynowej i ul. Leśnej na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyk
20.01.2009 09:06 PC.PM.0151-1072/09 1072/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) zabudowanej nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Szpaków 21 na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki
20.01.2009 09:03 PC.PM.0151-1071/09 1071/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Gwareckiej 29 na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
20.01.2009 09:01 PC.PM.0151-1070/09 1070/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gwareckiej 17 na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
20.01.2009 08:59 PC.PM.0151-1069/09 1069/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
20.01.2009 08:57 PC.PM.0151-1068/09 1068/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Starej na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
19.01.2009 16:43 PC.PM.0151-1067/09 1067/09 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Słowiańskiej na rzecz Spółki pod firmą: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej"
19.01.2009 09:34 PC.PM.0151-1066/09 1066/09 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola,