Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.04.2009 15:39 NR PC.PM.0151-1201/09 1201/09 w sprawie przekazania dotychczasowego wyposażenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
01.04.2009 15:12 NR PC.PM.0151-1200/09 1200/09 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr DOO.ORG.0151-36/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 5 lipca 2005 r.,
30.03.2009 15:09 NR PC.PM.0151-1199/09 1199/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 6 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Międzyblokowej.
30.03.2009 14:54 NR PC.PM.0151-1198/09 1198/09 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny przez Gminę Miasto Ruda Śląska od Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem...
26.03.2009 12:44 PC.PM.0151-1197/09 1197/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu otwartego w ramach Priorytetu IX Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
26.03.2009 12:42 PC.PM.0151-1196/09 1196/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
26.03.2009 12:41 PC.PM.0151-1195/09 1195/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
26.03.2009 12:39 PC.PM.0151-1194/09 1194/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
26.03.2009 12:37 PC.PM.0151-1193/09 1193/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętegow ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
26.03.2009 12:34 PC.PM.0151-1192/09 1192/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
26.03.2009 12:31 PC.PM.0151-1191/09 1191/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
26.03.2009 12:29 PC.PM.0151-1190/09 1190/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętegow ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
26.03.2009 12:27 PC.PM.0151-1189/09 1189/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
26.03.2009 12:24 PC.PM.0151-1188/09 1188/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Piorytetu IX Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
26.03.2009 12:22 PC.PM.0151-1187/09 1187/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej,
26.03.2009 12:19 PC.PM.0151-1186/09 1186/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modenizacja ul. Chłopskiej w Rudzie Śl.
26.03.2009 12:16 PC.PM.0151-1185/09 1185/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-1085/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
26.03.2009 12:09 PC.PM.0151-1184/09 1184/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienaia publicznego na zadanie pn."Modernizacja ul. Borowej
26.03.2009 12:06 PC.PM.0151-1183/09 1183/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie geodezyjnego określenia objetości masy
26.03.2009 12:04 PC.PM.0151-1182/09 1182/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 10 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy Głównej,
20.03.2009 12:00 PC.PM.0151-1181/09 1181/09 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2009 r. ..
18.03.2009 12:54 PC.PM.0151-1180/09 1180/09 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej,
18.03.2009 12:49 PC.PM.0151-1179/09 1179/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-1079/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
18.03.2009 12:45 PC.PM.0151-1178/09 1178/09 uchylające Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „remont elewacji ...
18.03.2009 12:41 PC.PM.0151-1177/09 1177/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 41
18.03.2009 12:31 PC.PM.0151-1176/09 1176/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 3 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Szyb Zofii
11.03.2009 10:55 PC.PM.0151-1175/09 1175/09 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20.07.2007 r. nr PC.PM.0151-322/07 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się w budynku
11.03.2009 10:53 PC.PM.0151-1174/09 1174/09 w sprawie wniesienia dodatkowych udziałów do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 13
11.03.2009 10:48 PC.PM.0151-1173/09 1173/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie inwestaryzacji obiektów
11.03.2009 10:44 PC.PM.0151-1172/09 1172/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości