Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2009 13:54 PC.ORG.0151-180/09 180/09 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.
30.04.2009 13:52 PC.ORG.0151-179/09 179/09 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków osób fizycznych o dofinansowanie modernizacji systemów spalania paliw stałych na potrzeby grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach (...)
30.04.2009 13:51 PC.ORG.0151-178/09 178/09 w sprawie ustanowienia Odznaki „Kamrat Rudzki” nadawanej przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska, określenia jej wzoru i regulaminu nadawania
30.04.2009 13:50 PC.ORG.0151-177/09 177/09 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno – materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej
30.04.2009 13:48 PC.ORG.0151-176/09 176/09 zmieniające Zarządzenie Nr PC.ORG.0151-95/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu (...)
30.04.2009 13:44 PC.ORG.0151-175/09 175/09 w sprawie określenia zasad dotyczących obiegu i kontroli umów oraz wniosków o rejestrację umowy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
22.04.2009 10:33 PC.ORG.0151-174/09 174/09 w sprawie ustalenia kwoty, do której dyrektorzy miejskich placówek oświatowych przygotowują, realizują oraz nadzorują inwestycje, remonty i rozbiórki w miejskich placówkach oświatowych
16.04.2009 10:27 PC.ORG.0151-173/09 173/09 w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagrody rocznej dla kierowników jednostek organizacyjnych miasta Ruda Śląska
10.04.2009 13:00 PC.ORG.0151-172/09 172/09 w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Ugody TMG-UGP 330814176 dotyczącej naprawy szkody wywołanej ruchem zakładu górniczego w ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej
10.04.2009 12:48 PC.ORG.0151-171/09 171/09 w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska,