Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.05.2009 11:45 PC.PM.0151-1237/09 1237/09 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 21, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4,
05.05.2009 11:34 PC.PM.0151-1236/09 1236/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego finansowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
30.04.2009 13:39 PC.PM.0151-1235/09 1235/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Informatyzacja Przychodni Rejonowej SP ZOZ
30.04.2009 13:38 PC.PM.0151-1234/09 1234/09 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach,
30.04.2009 13:36 PC.PM.0151-1233/09 1233/09 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach,
30.04.2009 13:35 PC.PM.0151-1232/09 1232/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „wymiana stolarki okiennej w budynku Miejskiego Przedszkola
30.04.2009 13:32 PC.PM.0151-1231/09 1231/09 w sprawie przekazania dotychczasowego wyposażenia Placówki Opiekuńczo - Wychwowawczej w Rudzie Śląskiej
30.04.2009 13:31 PC.PM.0151-1230/09 1230/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych
30.04.2009 13:26 PC.PM.0151-1229/09 1229/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Kościuszki nr 4 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
30.04.2009 12:25 PC.PM.0151-1228/09 1228/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Sikorek z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
30.04.2009 12:23 PC.PM.0151-1227/09 1227/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sporządzenie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania
21.04.2009 13:35 PC.PM.0151-1226/09 1226/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu" Organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych od 15 kwietnia do 31 grudnia 2009" dokonanego przez Komisję Konkursową
21.04.2009 13:32 PC.PM.0151-1225/09 1225/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15
21.04.2009 13:29 PC.PM.0151-1224/09 1224/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej,
21.04.2009 13:27 PC.PM.0151-1223/09 1223/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa sortów mundurowych dla funkcjonariuszy
16.04.2009 11:03 PC.PM.0151-1222/09 1222/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
16.04.2009 11:02 PC.PM.0151-1221/09 1221/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej,
16.04.2009 10:58 PC.PM.0151-1220/09 1220/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
16.04.2009 10:55 PC.PM.0151-1219/09 1219/09 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o.
16.04.2009 10:53 PC.PM.0151-1218/09 1218/09 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 50D
16.04.2009 10:50 PC.PM.0151-1217/09 1217/09 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, stanowiącej drogę
16.04.2009 10:41 PC.PM.0151-1216/09 1216/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony ochrony i promocji zdrowia pn.: "Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci"
16.04.2009 10:33 PC.PM.0151-1215/09 1215/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: "Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci"
10.04.2009 14:13 PC.PM.0151-1214/09 1214/09 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek.
10.04.2009 14:11 PC.PM.0151-1213/09 1213/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
10.04.2009 14:09 PC.PM.0151-1212/09 1212/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców
10.04.2009 14:07 PC.PM.0151-1211/09 1211/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi
10.04.2009 14:05 PC.PM.0151-1210/09 1210/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi”
10.04.2009 14:01 PC.PM.0151-1209/09 1209/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację programu z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta
10.04.2009 14:00 PC.PM.0151-1208/09 1208/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie boisk sportowych przy ul. Gwareckiej
10.04.2009 13:58 PC.PM.0151-1207/09 1207/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 14 mieszczącego się w zespole garaży położonym przy ul. Jana Dobrego w Rudzie Śląskiej – Rudzie
10.04.2009 13:57 PC.PM.0151-1206/09 1206/09 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o.o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem
10.04.2009 13:55 PC.PM.0151-1205/09 1205/09 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółkę z o.o. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym
10.04.2009 13:54 PC.PM.0151-1204/09 1204/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
10.04.2009 13:51 PC.PM.0151-1203/09 1203/09 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w Mieście Ruda Śląska do weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium składanych w ramach projektu „Eurostypendium drogą do dyplomu”
10.04.2009 13:48 PC.PM.0151-1202/09 1202/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej