Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.05.2009 15:14 PC.PM.0151-1297/09 1297/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego
28.05.2009 15:11 PC.PM.0151-1296/09 1296/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej
28.05.2009 15:10 PC.PM.0151-1295/09 1295/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 mieszczącego się w budynku przy ulicy Radoszowskiej nr 108 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
28.05.2009 15:08 PC.PM.0151-1294/09 1294/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
28.05.2009 15:05 PC.PM.0151-1293/09 1293/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Termomodernizacja budynku gimnazjum Nr 5
28.05.2009 15:00 PC.PM.0151-1292/09 1292/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-1243/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04 maja 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
28.05.2009 14:59 PC.PM.0151-1290/09 1290/09 w sprawie nabycia od Klubu Sportowego „SLAVIA” Ruda Śląska z siedzibą w Rudzie przy ul. Pawła obejmującego działkę o powierzchni 5217 m2
28.05.2009 14:58 PC.PM.0151-1291/09 1291/09 w sprawie określenia procentowego udziału poszczególnych elementów w stawce czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
28.05.2009 14:54 PC.PM.0151-1289/09 1289/09 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Kędzierzyńskiej nr 20, 20A, 20B w Rudzie Śląskiej – Rudzie
28.05.2009 14:50 PC.PM.0151-1288/09 1288/09 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Karola Goduli nr 7 w Rudzie Śląskiej – Goduli
28.05.2009 14:47 PC.PM.0151-1287/09 1287/09 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16.03.2009 r. nr PC.PM.0151-1176/09 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 3
28.05.2009 14:35 PC.PM.0151-1286/09 1286/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
28.05.2009 14:33 PC.PM.0151-1285/09 1285/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
28.05.2009 14:32 PC.PM.0151-1284/09 1284/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
28.05.2009 14:31 PC.PM.0151-1283/09 1283/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
28.05.2009 14:28 PC.PM.0151-1282/09 1282/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
28.05.2009 14:26 PC.PM.0151-1281/09 1281/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
28.05.2009 14:24 PC.PM.0151-1280/09 1280/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
28.05.2009 14:22 PC.PM.0151-1279/09 1279/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne w Rudzie Śląskiej z siedzibą
28.05.2009 14:07 PC.PM.0151-1278/09 1278/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
28.05.2009 14:05 PC.PM.0151-1277/09 1277/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
28.05.2009 14:02 PC.PM.0151-1276/09 1276/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela
28.05.2009 13:48 PC.PM.0151-1275/09 1275/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarnośc
28.05.2009 13:45 PC.PM.0151-1274/09 1274/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzi
28.05.2009 13:42 PC.PM.0151-1273/09 1273/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
25.05.2009 12:30 PC.PM.0151-1272/09 1272/09 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności drogi, obciążającego część działki nr 560/230 o pow. 1826 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Rudzie Śląska
25.05.2009 12:26 PC.PM.0151-1271/09 1271/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szafranka
25.05.2009 12:17 PC.PM.0151-1270/09 1270/09 zmieniające zarządzenie nr PC.PM.0151-1201/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 marca 2009 w sprawie przekazania dotychczasowego wyposażenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej
25.05.2009 12:13 P.PM.0151-1269/09 1269/09 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o.
25.05.2009 12:04 PC.PM.0151-1268/09 1268/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowaniamo udzielenie zamówienia publicznego na: Remont elewacji budynku mieszkalnego
25.05.2009 11:59 PC.PM.0151-1267/09 1267/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Określenie granic i powierzchni nieruchomości
25.05.2009 11:56 PC.PM.0151-1266/09 1266/09 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie pomiędzy ulicami 1-go Maja i Jadwigi Śląskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną