Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.05.2009 13:26 PC.ORG.0151-193/09 193/09 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego ds. organizacji „Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich” na terenie Miasta Ruda Śląska
28.05.2009 13:25 PC.ORG.0151-192/09 192/09 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki”
25.05.2009 10:52 PC.ORG.0151-191/09 191/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców jednostek organizacyjnych miasta
25.05.2009 10:50 PC.ORG.0151-190/09 190/09 w sprawie ustalenia procedury zgłaszania oraz postępowania w przypadkach zaistnienia szkód powstałych w wyniku eksploatacji górniczej w obiektach zajmowanych przez miejskie jednostki (...)
25.05.2009 10:47 PC.ORG.0151-189/09 189/09 w sprawie przyjęcia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska Księgi Jakości,
25.05.2009 10:41 PC.ORG.0151-188/09 188/09 w sprawie procedury prowadzenia działań doskonalących w Urzędzie Miasta Ruda Śląska,
25.05.2009 10:40 PC.ORG.0151-187/09 187/09 w sprawie ustalenia procedury prowadzania auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Ruda Śląska,
25.05.2009 10:36 PC.ORG.0151-186/09 186/09 w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
25.05.2009 10:25 PC.ORG.0151-185/09 185/09 w sprawie złożenia oświadczenia majątkowego przez pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
14.05.2009 11:26 PC.ORG.0151-184/09 184/09 w sprawie powołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych w rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
07.05.2009 11:16 PC.ORG.0151-183/09 183/09 w sprawie powołania Zespołu do opracowania zmian w zasadach nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem kapitałowym Miasta Ruda Śląska
07.05.2009 11:14 PC.ORG.0151-182/09 182/09 w sprawie przyjęcia do stosowania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska normy EN ISO 9001:2008
07.05.2009 11:11 PC.ORG.0151-181/09 181/09 w sprawie utworzenia zespołu do spraw kanalizacji deszczowej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska