Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2009 13:35 PC.PM 0151-1378/09 1378/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 14 im. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej Pani Agacie Ociepce
06.07.2009 13:33 PC.PM 0151-1377/09 1377/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej Pani Małgorzacie Gerstel,
06.07.2009 13:30 PC.PM.0151-1376/09 1376/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Pani Grażynie Kukiełce,
06.07.2009 13:26 PC.PM.0151-1375/09 1375/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Rudzie Śląskiej Pan Bogusławie Kotlarz,
06.07.2009 13:25 PC.PM.0151-1374/09 1374/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie ŚląskiejPanu Józefowi Sarkowi,
06.07.2009 13:18 PC.PM.0151-1373/09 1373/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Joanny Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej Pani Barbarze Szklarskiej,
06.07.2009 13:02 PC.PM.0151-1372/09 1372/09 w sprawie realizacji uchwały nr 866/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. dotyczącej wniesienia nowych udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do spółki
06.07.2009 12:59 PC.PM.0151-1371/09 1371/09 w sprawie realizacji uchwały nr 865/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. dotyczącej wniesienia nowych udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do spółki z o.o.
02.07.2009 15:38 PC.PM.0151-1370/09 1370/09 w sprawie powołania komisji ds. oceny przydatności materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zakwalifikowanych do wycofania z zasobu.
02.07.2009 15:30 PC.PM.0151-1369/09 1369/09 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o.
02.07.2009 15:29 PC.PM.0151-1368/09 1368/09 w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska,
02.07.2009 15:27 PC.PM.0151-1367/09 1367/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej i Kalinowej
02.07.2009 15:23 PC.PM.0151-1366/09 1366/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Grzybowej z przeznaczeniem pod budowę
02.07.2009 15:21 PC.PM.0151-1365/09 1365/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „transport dzieci specjalnej troski
02.07.2009 15:20 PC.PM.0151-1364/09 1364/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wymiana elementów i doposażenie
02.07.2009 15:17 PC.PM.0151-1363/09 1363/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont alejek, schodów oraz oświetlenia
02.07.2009 15:14 PC.PM.0151-1362/09 1362/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2
02.07.2009 14:57 PC.PM.0151-1361/09 1361/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przeprowadzenie badań geotechnicznych (...)".
02.07.2009 14:56 NR PC.PM.0151-1360/09 1360/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Akcja Lato” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.ORG.0151-150/08
02.07.2009 14:53 NR PC.PM.0151-1359/09 1359/09 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn.:"Akcja LATO" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem NR PC.PM.0151-150/08
25.06.2009 09:01 PC.PM.0151-1358/09 1358/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 03 usytuowanego w budynku przy ul. Kamiennej 31 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
25.06.2009 09:00 PC.PM.0151-1357/09 1357/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 02 usytuowanego w budynku przy ul. Dunajewskiego 1 w Rudzie Śląskiej – Rudzie,
25.06.2009 08:58 PC.PM.0151-1356/09 1356/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku przy ul. Bzów 7C w Rudzie Śląskiej – Rudzie,
25.06.2009 08:57 PC.PM.0151-1355/09 1355/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 47 usytuowanego w budynku przy ul. Międzyblokowej 20 B w Rudzie Śląskiej – Halembie,
25.06.2009 08:56 PC.PM.0151-1354/09 1354/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Piotra Niedurnego 57 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
25.06.2009 08:55 PC.PM.0151-1353/09 1353/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Ludwika Solskiego 13 w Rudzie Śląskiej – Goduli,
25.06.2009 08:53 PC.PM.0151-1352/09 1352/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy placu Chopina 4 w Rudzie Śląskiej – Rudzie,
25.06.2009 08:52 PC.PM.0151-1351/09 1351/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Dunajewskiego 9 w Rudzie Śląskiej – Rudzie,
25.06.2009 08:50 PC.PM.0151-1350/09 1350/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 117 położonego w zespole 8 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Tylnej
25.06.2009 08:48 PC.PM.0151-1349/09 1349/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej,
25.06.2009 08:46 PC.PM.0151-1348/09 1348/09 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.PM.0151-1255/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłaty eksploatacyjnej (innej niż opłata targowa)
25.06.2009 08:44 PC.PM.0151-1347/09 1347/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „modernizacja pomieszczeń budynku
25.06.2009 08:41 PC.PM.0151-1346/09 1346/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie placów zabaw dla dzieci przy
25.06.2009 08:36 PC.PM.0151-1345/09 1345/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska
25.06.2009 08:35 PC.PM.0151-1344/09 1344/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie ostatecznego podziału nieruchomości położonej
19.06.2009 14:55 PC.PM.0151-1343/09 1343/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz
19.06.2009 14:53 PC.PM.0151-1342/09 1342/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół
19.06.2009 14:50 PC.PM.0151-1341/09 1341/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Wykonanie placów zabaw dla dzieci
19.06.2009 14:47 PC.PM.0151-1340/09 1340/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-1314/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowani
19.06.2009 14:43 PC.PM.0151-1339/09 1339/09 w sprawie: zakazu wejścia na teren zapożarowany zlokalizowany pomiędzy ulicami: Szyb Walenty, 1-go Maja, Bukowa,
19.06.2009 14:41 PC.PM.0151-1338/09 1338/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz
19.06.2009 14:39 PC.PM.0151-1337/09 1337/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-1315/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 08 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
19.06.2009 14:37 PC.PM.0151-1336/09 1336/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie placów zabaw dla dzieci
19.06.2009 14:26 PC.PM.0151-1335/09 1335/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku
19.06.2009 14:24 PC.PM.0151-1334/09 1334/09 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej,
19.06.2009 14:22 PC.PM.0151-1333/09 1333/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Józefa Piłsudskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
19.06.2009 14:19 PC.PM.0151-1332/0 1332/09 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundus
19.06.2009 14:17 PC.PM.0151-1331/09 1331/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont alejek i postumentów przy pomniku Powstańców
15.06.2009 15:35 PC.PM.0151-1330/09 1330/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja ulicy Nad Bytomską w Rudzie Śląskiej
15.06.2009 15:32 PC.PM.0151-1329/09 1329/09 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163

1 2 następna