Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2009 13:35 PC.PM 0151-1378/09 1378/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 14 im. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej Pani Agacie Ociepce
06.07.2009 13:33 PC.PM 0151-1377/09 1377/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej Pani Małgorzacie Gerstel,
06.07.2009 13:30 PC.PM.0151-1376/09 1376/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Pani Grażynie Kukiełce,
06.07.2009 13:26 PC.PM.0151-1375/09 1375/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Rudzie Śląskiej Pan Bogusławie Kotlarz,
06.07.2009 13:25 PC.PM.0151-1374/09 1374/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie ŚląskiejPanu Józefowi Sarkowi,
06.07.2009 13:18 PC.PM.0151-1373/09 1373/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Joanny Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej Pani Barbarze Szklarskiej,
06.07.2009 13:02 PC.PM.0151-1372/09 1372/09 w sprawie realizacji uchwały nr 866/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. dotyczącej wniesienia nowych udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do spółki
06.07.2009 12:59 PC.PM.0151-1371/09 1371/09 w sprawie realizacji uchwały nr 865/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. dotyczącej wniesienia nowych udziałów przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do spółki z o.o.
02.07.2009 15:38 PC.PM.0151-1370/09 1370/09 w sprawie powołania komisji ds. oceny przydatności materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zakwalifikowanych do wycofania z zasobu.
02.07.2009 15:30 PC.PM.0151-1369/09 1369/09 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o. o.
02.07.2009 15:29 PC.PM.0151-1368/09 1368/09 w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska,
02.07.2009 15:27 PC.PM.0151-1367/09 1367/09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej i Kalinowej
02.07.2009 15:23 PC.PM.0151-1366/09 1366/09 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Grzybowej z przeznaczeniem pod budowę
02.07.2009 15:21 PC.PM.0151-1365/09 1365/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „transport dzieci specjalnej troski
02.07.2009 15:20 PC.PM.0151-1364/09 1364/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wymiana elementów i doposażenie
02.07.2009 15:17 PC.PM.0151-1363/09 1363/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont alejek, schodów oraz oświetlenia
02.07.2009 15:14 PC.PM.0151-1362/09 1362/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2
02.07.2009 14:57 PC.PM.0151-1361/09 1361/09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przeprowadzenie badań geotechnicznych (...)".
02.07.2009 14:56 NR PC.PM.0151-1360/09 1360/09 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Akcja Lato” dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr PC.ORG.0151-150/08
02.07.2009 14:53 NR PC.PM.0151-1359/09 1359/09 w sprawie odrzucenia ofert na realizację programu profilaktycznego pn.:"Akcja LATO" dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem NR PC.PM.0151-150/08
25.06.2009 09:01 PC.PM.0151-1358/09 1358/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 03 usytuowanego w budynku przy ul. Kamiennej 31 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
25.06.2009 09:00 PC.PM.0151-1357/09 1357/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 02 usytuowanego w budynku przy ul. Dunajewskiego 1 w Rudzie Śląskiej – Rudzie,
25.06.2009 08:58 PC.PM.0151-1356/09 1356/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku przy ul. Bzów 7C w Rudzie Śląskiej – Rudzie,
25.06.2009 08:57 PC.PM.0151-1355/09 1355/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 47 usytuowanego w budynku przy ul. Międzyblokowej 20 B w Rudzie Śląskiej – Halembie,
25.06.2009 08:56 PC.PM.0151-1354/09 1354/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Piotra Niedurnego 57 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
25.06.2009 08:55 PC.PM.0151-1353/09 1353/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Ludwika Solskiego 13 w Rudzie Śląskiej – Goduli,
25.06.2009 08:53 PC.PM.0151-1352/09 1352/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy placu Chopina 4 w Rudzie Śląskiej – Rudzie,
25.06.2009 08:52 PC.PM.0151-1351/09 1351/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Dunajewskiego 9 w Rudzie Śląskiej – Rudzie,
25.06.2009 08:50 PC.PM.0151-1350/09 1350/09 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 117 położonego w zespole 8 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. Tylnej
25.06.2009 08:48 PC.PM.0151-1349/09 1349/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej,

1 2 3 następna